Terug naar het overzicht

(On)belaste schadevergoeding

Schadevergoeding bedrijfsongeval onbelast

Onder bepaalde omstandigheden is de schadevergoeding, die een ondernemer of werknemer tengevolge van een (bedrijfs)ongeval ontvangt, niet belast. Dat is onder meer het geval als de vergoeding is toegekend voor het verlies aan arbeidsvermogen van de ondernemer / werknemer of betrekking heeft op pijn en gederfde levensvreugde. Is de schadevergoeding toegekend voor geleden of te lijden bedrijfsschade / inkomensschade, dan is deze echter belast. Wanneer wordt gesteld dat de vergoeding strekt tot verlies van arbeidsvermogen, dan moet dit goed zijn onderbouwd met bijvoorbeeld expertiserapporten en medische stukken. Op die grond bepaalde Hof Arnhem onlangs dat een vergoeding onbelast was.

De Vries & Partners Accountants- & Belastingadviseurs Martin de Vries Straatweg 52A 8530 AA LEMMER 0541 561939 www.devries-enpartners.nl