Terug naar het overzicht

Claim na bedrijfsovername - tijdig indienen en tijdig verjaring stuiten

Wat is er belangrijk bij een claim na bedrijfsovername? Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder meer over.

Een koper heeft een claim na bedrijfsovername

Wanneer een koper van een bedrijf een claim heeft op basis van non conformiteit en/of een of andere garantie, is het erg belangrijk dat:

  • de verkoper snel na de ontdekking van de claim op de hoogte wordt gebracht (artikel 7:23 lid 1 BW);
  • de rechtsvordering die daarop is gebaseerd is binnen twee jaar wordt ingesteld (artikel 7:23 lid 2 BW); of
  • de verjaringstermijn op tijd wordt gestuit. Hierover gaat ook de zaak ECLI:NL:RBOVE:2015:363.

In bijna alle gevallen is de koper in kwestie erg druk en stuurt hij bij een klacht een brief of e-mail, waartegen de verkoper dan verweer voert. Uiteindelijk is er enige tijd verstreken, bijvoorbeeld door het ophouden van de onderhandelingen. Wanneer je als koper niet in de gaten hebt dat de verkoper probeert de verjaringstermijn te stuiten, ben je bijna altijd te laat en is het klaar. Zoals hierboven werd genoemd, gaat de zaak ECLI:NL:RBOVE:2015:363 ook over het stuiten van de claim na bedrijfsovername.

De reactie van een rechtbank

Wanneer een koper van een bedrijf met een behoorlijke claim bij de rechtbank de vordering onderuit gaat vanwege verjaring, zal deze hard kunnen lachen. Wanneer er bij een rechtbank een dergelijke zaak zo gemakkelijk wordt afgedaan op grond van verjaring, zal dit bij men waarschijnlijk nog wel even bijblijven. Daarom is het handig om te weten hoe je hiermee moet omgaan.

Wat kunnen we leren van de zaak ECLI:NL:RBOVE:2015:363?

Het kwam er in dit geval eigenlijk op neer dat het meningsverschil ontstond uit de koopovereenkomst van 5 februari 2008. Hierbij ging het om een verkoop van 100% van de aandelen. Toen kwam er op 3 april een brief binnen met daarin vier verwijten aan de andere partij. Het proces wat daarop volgde, vond pas op 3 april 2010 plaats, dus twee jaar na de betreffende brief en ruim twee jaar na de koopovereenkomst.

Wat was de uitspraak van de rechtbank over de claim na bedrijfsovername?

  • Het gaat inderdaad om 100% van de aandelen en dus om de verkoop van de hele onderneming;
  • De klachten vallen te omschrijven als klachten van non conformiteit (artikel 7:23 BW);
  • Er is sprake van een verjaringstermijn van twee jaar (artikel 7:23 lid 2 BW);
  • De werking van artikel 7:23 lid 2 BW was contractueel uitgesloten door de partijen, maar het artikel is wel geldig, omdat het volgens de verkopers en de rechtbank niet contractueel kan worden uitgesloten. Er kan namelijk geen afstand worden gedaan van deze verjaring, voordat de verjaring volledig is voltooid.
  • De procedure is ruim na twee jaar na de brief van 3 april 2008 ingesteld en de verjaring is in de tussentijd niet gestuit;
  • De uitspraak luidt: De vordering van de koper wordt niet toegewezen.

Het komt er dus eigenlijk op neer dat het erg belangrijk is om snel na de ontdekking van de klachten te gaan klagen en ook snel de verjaringstermijn te gaan stuiten. Ook wanneer de werking van artikel 7:23 BW contractueel is uitgesloten (zoals bij de hierboven genoemde zaak) of wanneer er langere termijnen zijn afgesproken voor het indienen van claims, is het belangrijk dat dit gebeurt! Het is ook belangrijk om te weten dat er een nieuwe verjaringstermijn start wanneer je overgaat tot een stuiting van de verjaringstermijn. En wanneer die dan weer verloopt, dient die opnieuw op de juiste wettelijke wijze te worden gestuit. Meestal ben je er dus nog niet als je de verjaringstermijn één keer gestuit hebt, vooral wanneer er sprake is van korte verjaringstermijnen. Het is daarom aan te raden de verstrijkingsdatum van de verjaringstermijn in je agenda te markeren, zodat je het op tijd ziet als deze gestuit dient te worden.