Terug naar het overzicht

Bedrijfsopvolging

Een goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van uw familiebedrijf. Een investering die een ondernemer tweemaal doet; bij het overnemen van het bedrijf en bij het overdragen van het bedrijf.

De vormen van bedrijfsopvolging

 • opvolging door familieleden
 • verkoop aan een ander bedrijf
 • verkoop aan medewerkers (management buy out)
 • verkoop aan iemand van buiten (management buy in)
 • het bedrijf beëindigen

Fasen in het opvolgingsproces: Oriëntatiefase Belangrijke vragen:

 • wat willen we als familie met het bedrijf?
 • wat wil ik zelf als ondernemer?
 • wat zijn de ambities en de mogelijkheden van de opvolger(s)?
 • biedt het bedrijf voldoende perspectief om zelfstandig door te gaan?

Wat kunt u doen ter oriëntatie?

 • bezoeken bijeenkomsten om te kijken wat allemaal geregeld moet worden
 • praten met andere familiebedrijven hoe zij de opvolging geregeld hebben
 • het opzetten van een familieoverleg als platform voor afstemming en overleg
 • vaststellen spelregels voor opvolgingsproces en deze vastleggen in een familiestatuut of familieprotocol

Voorbereidingsfase

Belangrijke vragen:

 • met welke adviseur als vertrouwenspersoon het opvolgingsproces te plannen?
 • bij wie informatie te halen en ideeën te toetsen?
 • wanneer wilt u de leiding overdragen? en het eigendom?

Aandachtspunten:

 • uitzetten tijdpad
 • selecteren opvolger(s)
 • de onderneming overdraagbaar of verkoopklaar maken
 • adviseurs inschakelen
 • overleg met betrokken familieleden

Overdrachts- of overnamefase

 Belangrijke vragen:

 • wat is het bedrijf waard?
 • wat ga ik doen na de overdracht met al die vrije tijd?
 • hoe kan de opvolger de overname financieren?

Aandachtspunten:

 • vaststellen overnameprijs
 • financiering regelen
 • fiscale planning
 • informeren belanghebbenden

Afrondingsfase

Aandachtspunten:

 • afwikkeling overdracht
 • afbetaling overnamesom
 • opbrengst uit overdracht beleggen en beheren
 • erfgoedstrategie

Tips voor overdragers:

 • Begin tijdig, afhankelijk van de situatie tussen de 4 en 7 jaar voordat de ondernemer leiding en eigendom wil overdragen
 • Betrek familieleden bij het overdrachtsproces, vraag hun mening, houd ze op de hoogte en overleg voordat u beslissingen neemt
 • Schakel deskundigen in
 • Zorg voor een perspectief na de overdracht. Wat gaat u doen met de vrije tijd
 • Maak duidelijke afspraken over tijdstip van overdracht, taakverdeling en samenwerking met de opvolger(s), beoordeling van de opvolgers en overleg gedurende het opvolgingsproces

Tips voor opvolgers:

 • Ga eerst een aantal jaren in andere bedrijven werken alvorens in het familiebedrijf te stappen.
 • Overleg ook met broers en zusters die niet in de zaak werken.
 • Zet een voorbereidingstraject uit. Wat moet ik leren/ aan ervaring opdoen om straks met vertrouwen en kennis van zaken de leiding te kunnen overnemen.
 • Maak afspraken met de overdrager over taakverdeling, beoordeling, voortgang en tijdstip van overname.
 • Maak tijd en budget vrij voor het regelen van de bedrijfsovername. De investering is te belangrijk om er ‘even bij te doen’.
 • Oriënteer tijdig bij banken, adviseurs, notaris etc. wat de mogelijkheden zijn en wat er geregeld moet worden.