Terug naar het overzicht

Boekenonderzoek bij verkoop bedrijf

Elke ondernemer die zijn zaak wil verkopen, moet de potentiële koper een kijkje in zijn keuken geven. De verstandige koper zal immers een uitgebreid (boeken)onderzoek ofwel een due diligence (laten) uitvoeren. Hiermee kan hij de waarde, de aantrekkelijkheid en de risico's van het bedrijf analyseren en controleren, om te komen tot een gefundeerd oordeel over de overnameprijs en overige voorwaarden, zoals garanties en waarborgen. Met het due diligence-onderzoek krijgt de koper een 'verantwoordingsinstrument' voor (financieel) belanghebbenden, bijvoorbeeld de bank die de overname financiert.

Bewijspositie

Meestal wordt een due intelligence-rapport, waarmee hij zijn bewijspositie versterkt in het geval van een rechtszaak. Voor de verkoper is de vastgelegde informatie belangrijk omdat hij verplicht is essentiële feiten aan de koper te vermelden. Die moet de feiten controleren om zekerheid te krijgen of de waarde van alle activa reëel is, alle verplichtingen zijn genoemd en er omstandigheden zijn die invloed hebben op toekomstige winstverwachtingen. Verder probeert de koper zijn risico's te verkleinen door garanties te vragen.

Transactieprijs

De verkoper doet er verstandig aan om vast te leggen hoe en onder welke voorwaarden een due diligence door de koper wordt uitgevoerd, wat de gevolgen zijn van een negatieve of positieve uitkomst van het onderzoek en wanneer de transactieprijs kan worden aangepast. Daarnaast moet hij afwijkingen controleren en is het verstandig iemand het proces van het due diligence te laten bewaken. De verkoper kan zelf ook een due diligence (laten) uitvoeren om verrassingen door het onderzoek van de koper te voorkomen.