Terug naar het overzicht

Bijstand voor ondernemers

Wist u dat er meer dan zeventigduizend ondernemers in het mkb in Nederland onder het sociaal minimum leven? Gelukkig betekent dit niet meteen het einde voor deze kleine zelfstandigen. Voor dit probleem is er het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), de bijstand voor ondernemers. Is dit misschien iets voor u? Het Bbz is van toepassing op ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, agrariërs en vrije-beroepsbeoefenaren. Om van het Bbz gebruik te kunnen maken, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Het inkomen is lager dan de wettelijke bestaansnorm.
 • Er is sprake van een ‘echte’ onderneming. Oftewel, u moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek.
 • U beschikt over alle vereiste vergunningen en diploma’s.
 • U moet zelf  in uw bedrijf werken, er de zeggenschap over hebben en de financiele risico’s dragen. Bij samenwerkingsverbanden als een VOF, maatschap of BV gelden deze voorwaarden echter gezamelijk voor de vennoten/maten.

Bijstand voor de startende ondernemer

Als starter is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het Bbz. Namelijk wanneer u een bedrijf wilt beginnen of overnemen. Daarbij moet u wederom aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U bent momenteel of binnenkort werkloos. Hierbij mag u niet zelf ontslag genomen hebben om een onderneming te gaan starten.
 • U hebt weinig tot geen kans op arbeid in loondienst.
 • U bent niet in staat om u zelf in onderhoud te voorzien, doordat u niet voldoende inkomsten of vermogen hebt. Het inkomen van uw partner telt ook mee bij deze bepaling.
 • De bank heeft geweigerd u een lening te geven. U dient dit wel te kunnen aantonen met de schriftelijke afwijzing.
 • U kunt daadwerkelijk een nieuw bedrijf te starten, wat betreft uw gezondheid. Er mogen geen bepaalde aspecten zijn waardoor u hier geestelijk of lichamelijk niet toe in staat bent.
 • U moet een ondernemingsplan maken. Wij raden u aan dit samen met accountant doen. De Sociale Dienst kan aan de hand van dit plan bepalen of uw bedrijf een kans van slagen heeft.

Als dit laatstgenoemde ondernemingsplan is goedgekeurde en u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt u een startkapitaal of een periodieke uitkering. Het startkapitaal dat u verstrekt wordt, bedraagt maximaal 27 duizend euro. U kunt dit allemaal gebruiken om machines, inventaris, voorraad of vervoersmiddelen voor uw bedrijf te kopen. Het startkapitaal dekt daarnaast ook nog eventuele verbouwingskosten, aanloopkosten, waarborgsommen, etc. U dient deze lening echter na tien jaar terug te betalen met betalen. Het geld mag alleen maar worden gebruikt voor het opzetten van uw bedrijf en de Sociale dienst zelf wijst de bestemming van het geld aan. Wanneer u het geld toch voor andere zaken gebruikt, dient u alles onmiddelijk terug te betalen. Voor uw dagelijkse levensonderhoud kunt u terecht bij de periodiek uitkering. Deze moet het bedrijfs- overige gezinsinkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Er is een vereiste: U moet als kersverse ondernemer binnen drie jaar meer verdienen dan het minimumloom.  

Bijstand voor de gevestigde ondernemer

Als gevestigde ondernemer kunt u echter ook in aanmerking komen voor steun van de Sociale Dienst. Wederom zijn er verschillende voorwaarden:

 • U oefent al minimaal anderhalf jaar uw bedrijf uit. Bij minder bent u namelijk een starter voor de Sociale Dienst.
 • U bent zelfstandig en voldoet aan het urencriterium van de zelfstandigeaftrek.
 • U bent in het bezit van alle vergunnningen en diploma’s die u nodig hebt voor het uitoefenen van uw beroep of bedrijf.
 • Uw bedrijf dient levensvatbaar te zijn. Na de bijstandsuitkering moet het van de onderneming afkomstige inkomen voldoende zijn om u in uw levensonderhoud te voorzien en uw verplichtingen na te komen.
 • Er mag geen enkele andere bron van inkomsten zijn. De bank wil u niet geen lening verstrekken en er is geen partner die u kan helpen door bij te springen.

De bijstand voor gevestigde ondernemers bestaat ook uit een periodieke uitkering of een lening. Deze is bedoeld om u te helpen op de momenten dat u tijdelijk minder inkomsten hebt, bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval of brand. U kunt van aanvullende uitkering maximaal 12 maanden lang gebruik maken tot bijstandsnorm. Bij sprake van externe omstandigheden, zoals wegopenbrekingen recht voor uw bedrijfspand, kan de Sociale Dienst de maximale periode verhogen naar 36 maanden. Het kan ook voorkomen dat u enkele investeringen moet doen die essentieel zijn voor uw bedrijf, maar de bank u geen geld wil lenen. In deze situatie kan het Bbz u te hulp schieten in de vorm van een rentedragende lening. Bij deze lening kan er hoogstens 137 duizend geleend worden per bedrijf. U moet deze lening binnen tien jaar terugbetaald hebben.  

Bijstand voor de oudere zelfstandigen

Tussen de 55 en 65 jaar wordt u gezien als een oudere zelfstandige. Wanneer uw inkomen onder het bijstandsniveau ligt, kunt u ook een beroep doen op het Bbz. De voorwaarden hierbij zijn:

 • Uw bedrijf voldoet aan de de wettelijke eisen en wordt in Nederland uitgevoerd.
 • Er zijn voor u geen andere mogelijkheden om aan geld te komen, niet via de bank en niet via een eventuele partner.
 • U bent al 10 jaar (of meer) zelfstandig.
 • U kunt in komende jaren met uw bedrijf op zijn minst nog €5.445 bruto per jaar verdienen.

Ook in dit geval schiet de Sociale Dienst te hulp met een periodieke uitkering of een bedrijfskapitaal. Wanneer u de netgenoemde grens niet haalt, kunt eenmalige een schenking van hoogstens €6806 ontvangen. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid van een rentedragende lening. De Sociale Dienst is bij de oudere zelfstandigen vaak iets soepeler, doordat voor deze ondernemers van de enige andere mogelijk werkeloosheid is.  

U weet nu hoe de regeling in elkaar zit. Of u recht heeft op het Bbz is afhankelijk van verschillende factoren. Voor meer informatie over deze bijstand voor ondernemers raden wij u aan naar de Gemeentelijke Sociale Dienst in uw woonplaats te gaan.