Terug naar het overzicht

Bijleenregeling voor bijvoorbeeld 2e woning

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de per 1 januari 2004 ingevoerde bijleenregeling wordt vereenvoudigd. Deze regeling houdt kort gezegd in dat alleen hypotheekrenteaftrek wordt verkregen over het gedeelte van de geldlening dat nodig is om bovenop de gerealiseerde overwaarde van de verkochte woning de aanschaf van een nieuwe woning te financieren. De bijleenregeling blijkt bij het doen van een belastingaangifte een complex te doorgronden regeling te zijn. De staatssecretaris trekt zich alle kritiek aan, en voor de aangifte 2008 (voor volgend jaar) volgen nog nadere vereenvoudigingen. Zo zal ook het aantal vragen in het aangiftebiljet verminderd worden.