Terug naar het overzicht

Belastingvrije nalatenschap

Meestal wordt het vermogen nagelaten aan de erfgenamen. Maar u zou een deel van uw nalatenschap ook graag aan een goede vriend of vriendin of een liefdadigheidsinstelling willen nalaten. Dat kan met een legaat. Als een legataris een ver familielid is of een vriend of vriendin, dan moet hij (zij) vaak veel successierechten over het verkregen legaat betalen. Zij vallen namelijk in de laatste tariefgroep (3), waarvoor een tarief geldt dat, afhankelijk van de grootte van het legaat, kan oplopen van 41 tot maar liefst 68%. Soms zelfs een reden om te verwerpen. U kunt voorkomen dat de legataris over het legaat dat u aan hem (haar) toekent, veel successierechten moet betalen door een legaat vrij van recht te verstrekken. Het legaat is dan een nettobedrag, waarover de legataris niet zelf successierechten hoeft te betalen.