Terug naar het overzicht

Bedrijventekoop.nl grootste overnamesite van Nederland

Bedrijventekoop.nl groeide in de afgelopen maanden uit tot de grootste onafhankelijke bedrijfsovernamesite in Nederland. Met 85.000 bezoekers per maand is een nieuw record gevestigd. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de markt voor bedrijfsovernames sterk groeit en dat ook de oudere ondernemer het internet prima weet te gebruiken om zijn onderneming te verkopen.

Bedrijventekoop.nl blijkt een goed doordacht antwoord op de behoeften van de Nederlandse ondernemer. Filip Demuyt, mede-eigenaar van Bedrijventekoop.nl, heeft een logische verklaring voor het succes: "Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft behoefte aan een transparante bedrijfsovernamesite die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Bedrijventekoop.nl is hét antwoord hierop. Een groot succes. Enerzijds door de goede naam, maar vooral door onze heldere en transparante dienstverlening. We brengen koper en verkoper namelijk direct op anonieme wijze met elkaar in contact. Iedere verkopende partij zit met gemiddeld 10 potentiële kopers aan tafel en in veel gevallen komt daarbij een deal tot stand." 

Onderzoek Reed Business

Om meer inzicht te krijgen in de markt voerde Bedrijventekoop.nl in samenwerking met Reed Business Information gedurende een aantal maanden een populatieonderzoek uit op de site. Hieruit blijkt dat de bezoekers Bedrijventekoop.nl gemiddeld het rapportcijfer 7 toekennen. Bijna 70% van de bezoekers is op zoek naar een bedrijf om te kopen, 10% van de bezoekers wil een bedrijf verkopen. Van alle bezoekers is 55% ondernemer. Uit het onderzoek bleek ook dat 25% van de bezoekers ouder is dan 50 jaar. 

Conclusies onderzoek

Vertaling van de onderzoeksresultaten naar macro-economische cijfers laat duidelijk zien dat er sprake is van een omvangrijke markt van kopende partijen. Daarnaast is aangetoond dat ook de oudere ondernemer het internet prima weet te gebruiken om succesvol een bedrijf te kopen of te verkopen..