Terug naar het overzicht

Bedrijventekoop.nl bouwt verder aan kwaliteit

Doordat de economie langzaamaan verbetert, neemt het aantal actieve verkopers toe. Het voordeel van Bedrijventekoop.nl is dat verkopers in alle anonimiteit hun bedrijf te koop aan kunnen bieden en op deze manier de interesse kunnen peilen. De kwaliteit van de reacties is evenzo belangrijk. Daarin maakt Bedrijventekoop.nl nu het verschil.

Markttransparantie voorop

Bedrijventekoop.nl hanteert sinds jaar en dag de filosofie dat het verkrijgen van informatie over te koop aangeboden en te koop gevraagde bedrijven kosteloos moet zijn. Waarom betalen wanneer je meer wilt weten over een profiel? Deze drempel kan omgekeerd nadeel opleveren voor de ondernemer die zijn bedrijf te koop aanbiedt wanneer de geïnteresseerde besluit niet te willen betalen voor elke reactie. Dan kan en mag niet de bedoeling zijn, laat de markt haar werk doen!

Met de billen bloot

Om te voorkomen dat zomaar iedereen kan en gaat reageren, dient de geïnteresseerde meer van zichzelf bloot te geven. De vragen hebben betrekking op de achtergrond, de relevante werkervaring, het opleidingsniveau én de beschikbare middelen. Deze duidelijkheid is primair van belang voor de diegene die een profiel plaatst, op voorhand kan deze al een selectie doorvoeren. Daarnaast is dit eveneens belangrijk voor de geïnteresseerde. Door het stellen van deze vragen neemt het besef van relevantie en investeren toe.

Kwaliteit en expertise

Met deze veranderingen bouwt Bedrijventekoop.nl verder aan kwaliteit. Hetgeen ook verwacht mag worden van de grootste bedrijfsovernamesite van Nederland. Bedrijventekoop.nl zet al sinds jaar en dag de norm voor dergelijke platforms, zowel voor binnen- als buitenland. Vanuit deze ervaring is Bedrijventekoop.nl dan ook gevraagd als extern adviseur voor de Europese Commissie als het gaat om het beter reguleren van de bedrijfsovernamemarkt voor het MKB.