Terug naar het overzicht

Bedrijfsovernamespecialist scherpt instrument aan

Boekel, 25 mei 2009 – Het thema bedrijfsoverdracht houdt veel ondernemers bezig, ook in deze financieel onzekere tijden. Om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen en problemen voor te zijn, kunnen ondernemers gebruikmaken van een speciale scan: Stoplicht. Op basis van praktijkervaringen en intensieve analyse heeft overnamespecialist Adcorporate de tool nu verder doorontwikkeld en een aantal cruciale aanpassingen doorgevoerd. Twee derde van de ondernemers begint (te) laat met de voorbereidingen voor een bedrijfsoverdracht, zo stelt Adcorporate. Daarom ontwikkelde de bedrijfsovernamespecialist het instrument Stoplicht, waarmee ondernemers tijdig en eenvoudig kunnen vaststellen in hoeverre hun onderneming verkoopklaar is. Door ervaringen uit de praktijk en voortschrijdend inzicht heeft Adcorporate de scan nu op een aantal punten aangepast. Volgens de organisatie is Stoplicht nu nog beter toegerust op de gestelde doelen: het bevorderen van een soepele overdracht en het genereren van een maximale ondernemingswaarde c.q. opbrengst.

Rood, oranje of groen

De scan licht bedrijven door op basis van tien onderdelen, die stuk voor stuk bestaan uit een aantal subvragen. De antwoorden op de vragen, die een verschillende weging hebben, vormen de basis voor het uiteindelijke advies dat de ondernemer krijgt. Dit totaaloordeel blijkt uit de kleur van het stoplicht. Als de scan resulteert in rood licht zijn er nog te veel kritieke factoren die de verkoopbaarheid en de waarde van het bedrijf negatief beïnvloeden. Bij oranje zijn er nog bepaalde punten die voor verbetering vatbaar zijn. Groen betekent dat de ondernemer niets meer in de weg staat om het bedrijf te koop aan te bieden.

Website

Stoplicht is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktische en theoretische ervaring in de markt van bedrijfsovernames. Naast het instrument zelf is ook de website van Stoplicht vernieuwd.

De scan is te vinden op www.stoplicht.nl