Terug naar het overzicht

Bedrijfsovername: tips en knelpunten

Vanwege de economische crisis is er een daling geweest van het aantal bedrijfsoverdrachten. Deze daling betreft voornamelijk het mkb (tot 10 werknemers), met uitzondering van de handel en reparatie sector. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Hogeschool Windesheim te Zwolle. Volgens dit onderzoek daalde het aantal bedrijfsovernames in de periode 1998-2003 van 13.000 naar 10.000 in de periode van 2008-2013. Dit betekent dat in 2013 er maar 4% van de bedrijven een bedrijfsoverdracht heeft gerealiseerd, terwijl dit in 2003 nog 9% was. De conclusie is dan ook dat de recessie invloed heeft op de overnamemarkt. Er wordt dan ook verwacht dat de komende jaren bedrijfsovernames weer op komst zijn.

Tips met betrekking tot de lage rente en bedrijfsoverdracht

Er is een voorzichtig herstel in de overnamemarkt zichtbaar. Dit komt vanwege de historische lage rente die er tegenwoordig is. Hierdoor is het aantrekkelijker om aan een bedrijfsovername te beginnen. Een bedrijfsovername kan ook een goede toevoeging zijn op uw huidige onderneming. Een goede manier om bijvoorbeeld je markt uit te breiden is het overnemen van een concullega. Een mogelijkheid voor een uniek product combinatie in de markt te brengen is een bedrijfsovername van een branchevreemd bedrijf. Voor een mogelijkheid om voordelen in de keten te halen is een bedrijfsovername van een leverancier een optie. Zo kan een bedrijfsoverdracht van verschillende soorten bedrijven voordelen geven voor uw eigen onderneming.

Mogelijke knelpunten bij de bedrijfsoverdracht

Uit twee wat oudere onderzoeken die zijn uitgevoerd door Hogeschool Zuyd, blijkt dat ongeveer de helft van de gestaakte ondernemingen wel hadden kunnen worden overgenomen. Dit komt onder andere door zes knelpunten die Hogeschool Zuyd gesignaleerd heeft. De zes knelpunten voor een bedrijfsoverdracht zijn:

  • De waardering van de onderneming, de waardebepaling van het bedrijf
  • Afstand nemen van de verkoper
  • Kennis van de koper over het bedrijf
  • Bedrijf openbaar in de verkoop zetten
  • De financiering
  • De fiscale regelgeving

Een accountant of overnameadviseur kan voor deze zes knelpunten oplossingen aandragen. Het is daarom raadzaam om bij een bedrijfsovername u goed te laten adviseren.