Terug naar het overzicht

Bedrijfsovername in 10 stappen

Hoe gaat een bedrijfsovername in zijn werk? Natuurlijk is elke bedrijfsovername anders, maar er zijn wel een aantal stappen die toch elke keer terugkomen. In grote lijnen is het proces namelijk wel hetzelfde. Het overnameproces is onder te verdelen in tien stappen, die wij hieronder voor je uitgewerkt hebben.  

Stap 1. Ondertekening van de geheimhoudingsverklaring

Voordat de koper en verkoper kennis maken, zal er een geheimhoudingsverklaring getekend moeten worden. Bij een overname wordt van alles over de onderneming besproken, zodat de koper wel echt weet wat hij koopt. Maar de verkoper wil natuurlijk niet dat deze informatie in de verkeerde handen valt. Verstrek dus nooit vertrouwelijke informatie voordat een geheimhoudingsverklaring ondertekend is.

Stap 2. Kennismaking

De mogelijke koper kan nu kennis maken met de verkoper voor de overname van het bedrijf. Meestal gebeurt dit op neutraal terrein, door middel van een lunch bijvoorbeeld. Het doel van deze kennismaking is elkaar een beetje te leren kennen en te kijken of er een 'klik' is tussen koper en verkoper.  

Stap 3. Uitwisseling van informatie

Wanneer de basis is gelegd met de geheimhoudingsverklaring en de kennismaking kan er dan eindelijk begonnen worden met het uitwisselen van informatie.  

Stap 4. Waardebepaling

De potentiële koper weet nu het noodzakelijke en heeft het een en ander gezien van de onderneming. Het is nu zaak om de waarde van het bedrijf te bepalen, zodat beide partijen ongeveer weten wat ze kunnen verwachten.  

Stap 5. Onderhandeling

Wanneer de waardebepaling goed verlopen is en er enige duidelijkheid is over hoe de prijs er ongeveer uit moet zien, kan het onderhandelen dan toch echt gaan beginnen. Hierbij wordt weer gekeken naar de waardebepaling van de vorige stap. Als de verkoper namelijk gehoord heeft hoeveel zijn bedrijf waard is, zal hij deze niet voor veel minder gaan verkopen. En voor de verkoper geldt natuurlijk hetzelfde. Die zal niet veel meer dan dit bedrag op tafel willen leggen. Al met al zal het uiteindelijke bedrag dus niet ver van deze waardebepaling afzitten.  

Stap 6. De intentieovereenkomst opstellen en tekenen

Als alle partijen het in grote lijnen eens zijn, worden deze hoofdlijnen in een intentieovereenkomst vastgelegd. Daarnaast zit er bij de intentieovereenkomst ook een planning van hoe het overnameproces verder moet gaan verlopen. Deze informatieovereenkomst zorgt voor wat zekerheid voor zowel de koper, als de verkoper. Het zorgt er ook voor dat iedereen weet waar hij aan toe is en er geen misverstanden zijn bij de speerpunten van de overname.  

Stap 7. Financiering regelen

Het is voor beide partijen duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Het wordt tijd voor de koper om zijn financiering rond te krijgen. Op wat voor manier wordt de financiering tot stand gebracht? Door middel van eigen middelen, een lening of een combinatie van beiden? Het is aan te raden de financiering ruim op tijd te regelen. Het werkt nadelig als je je zaken niet goed op orde hebt. Daarnaast loopt ook nog het hele overnameproces vertraging op als de koper hier pas te laat achteraan gaat.  

Stap 8. Due diligence

Terwijl stap 7 wordt uitgevoerd door de koper, gaat de verkoper aan de slag met het due diligence onderzoek. Hierbij wordt een verslag opgesteld met alle informatie over de betreffende onderneming. Hier staan ook alle plus- en minpunten van het bedrijf in. Het heeft dus geen zin als de verkoper bepaalde informatie achterhoudt dat het bedrijf in een slecht daglicht zou stellen, want de koper komt er uiteindelijk toch wel achter middels dit onderzoek. Zo heeft de koper ook nog altijd de mogelijkheid om alsnog van de overname af te zien.  

Stap 9. De koopovereenkomst opstellen en tekenen

Vervolgens wordt een contract opgesteld waarin de hele transactie tot in detail staat beschreven. Enkele onderwerpen uit dit contract zijn; een beschrijving van het betreffende object, de wijze van betaling, de transactiedatum, de -prijs, de garanties, welke vergunningen bij de bedrijfsverkoop zijn inbegrepen, etc. Wat misschien wel goed is om te weten, is dat de ondertekening van een koopovereenkomst ook onderhands kan gebeuren in het geval van een activa-passiva transactie. Hier hoeft in principe geen notaris aan te pas te komen. 

Stap 10. De deal sluiten - De bedrijfsovername afronden

Wanneer ook de koopovereenkomst getekend is, kan dan toch eindelijk de overname plaatsvinden. De betaling treedt nu ook in werking. En dan is het zo ver, de bedrijfsovername is helemaal rond!

  • bedrijfsverkoop
  • Bedrijfsovername
  • onderneming
  • Bedrijf verkopen
  • bedrijf kopen