Terug naar het overzicht

Bedrijfsovername en Adviseurs

"Er is een beetje herrie rond de toenemende aantallen bedrijfsovernameadviseurs. De verwachtingen zijn gespannen, want de babyboomers zullen binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dat betekent dat ze van hun bedrijven af moeten. Zoals altijd zijn er dan voldoende lieden, die tegen betaling natuurlijk, dit karweitje kunnen opknappen. Het is per slot van rekening een groeimarkt en in het kader van “follow the money” moet je daar bij zijn. (Zoek op google naar “bedrijfsovername”). Het aantal bemiddelaars in bedrijfsoverdrachten is inmiddels de 1250 gepasseerd. ‘Iedereen kan zich in Nederland bemiddelaar in bedrijfsoverdrachten noemen’, zegt Richard Mossel van MKB Adviseurs, een brancheorganisatie die is voortgekomen uit MKB-Nederland."

"Op initiatief van de Kamer van Koophandel heeft MKB Adviseurs met dertien andere partijen de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars opgezet (BOBB). Adviseurs die lid willen worden, moeten zich houden aan een gedragscode en aan de kwaliteitseisen van de BOBB. De organisatie heeft ook een geschillencommissie." [bron: FD, HENK WILLEM SMITS]

Het idee van de bedrijfsovernameadviseur is heus niet nieuw. Ik herinner me al jaren het gespeculeer rond een enorme overname markt, maar voor zover ik weet, moet hij nog steeds komen. Maargoed, het is dan ook komkommertijd en dan valt het maken van nieuws niet echt mee. Het voorgestelde keurmerk lijkt me niet echt een afdoende oplossing om het koren van het kaf te scheiden, alleen al omdat het wordt ingevoerd door een aantal adviseurs, die menen voor zich de markt te moeten afschermen. Voor het geval het wel zover komt dat vele ondernemers ineens op zoek gaan naar een adviseur voor de verkoop van hun bedrijf heb ik hier enkele gratis tips, die kunnen dienen als overweging en selectiecriteria bij bedrijfsovername:

 1. Bedenk voor uzelf waar de overname toe moet leiden. Is het om de voortzetting van het bedrijf te garanderen, om uw pensioen eruit te halen of een combinatie van deze twee.
 2. In familiebedrijven zijn altijd familieleden die een aandeel hebben, die in het bedrijf werkzaam zijn en familieleden die en een aandeel hebben en erin werkzaam zijn. Bedenk vooraf hoe deze mensen na de overname hun rol al of niet kunnen blijven vervullen.
 3. Bedenk ook wat u zelf gaat doen als de overname een feit wordt. Het uitzicht op “werkeloosheid” kan erg afschrikken.
 4. Uw accountant is geen overnameadviseur. Hij kan prima de financiële paragraaf van het prospectus schrijven, helpen bij de waardebepaling en op basis van ervaring inschatten wat haalbaar kan zijn, maar daar blijft het bij.
 5. De overname kandidaat bevindt zich waarschijnlijk in uw personeelsbestand, familie of andere directe sociale omgeving.
 6. De KvK heeft een bedrijvenbeurs www.kvk.nl.
 7. Een andere goede bron is www.bedrijventekoop.nl
 8. Bedenk vooraf het profiel van de overnamekandidaat, maar houd er rekening mee dat de ideale kandidaat niet bestaat.
 9. Ga niet alleen voor de maximale opbrengst, maar houd rekening met wat u bij vraag 1 hebt geantwoord.
 10. Er zijn geen bestanden met bedrijvenkopers. Er is dus geen markt, zodat u kunt gaan voor het beste bod. Iedere match moet op zich worden beoordeeld op wenselijkheid.
 11. De waarde van uw bedrijf is lastig vast te stellen. Vooral voor het “goodwill” gedeelte is het maar wat de koper (gek) er voor geeft.
 12. Een overnameadviseur moet geen financieel specialist zijn, daar heeft u uw accountant al voor. Hij moet juist het sociale aspect kennen, de passende kandidaat vinden en de gesprekken tussen u en uw kandidaat begeleiden.
 13. Spreek vooraf een vergoeding voor de dienst af, zodat u niet wordt verrast met hele grote facturen.
 14. Bij de geringste twijfel over de integriteit van de adviseur, direct afscheid nemen, ook al heeft u al facturen betaald. Dat geldt ook voor de overnamekandidaat, bij twijfel niet doen.
 15. Start op tijd met de voorbereiding, want een bedrijf verkopen is geen éénvoudige zaak.
 16. Pas op voor beloftes, die te mooi zijn om waar te kunnen zijn, ze zijn dat namelijk ook niet. U heeft als ondernemer voldoende ervaring om in te kunnen schatten wat nog reëel is en wat niet.
 17. Een goede overnameadviseur beschouwt uw bedrijf als een specifieke zaak en niet als handelswaar.
 18. Maak een overnameadviseur niet te veel afhankelijk van de transactie, dat kan het proces ernstig nadelig beïnvloeden.
 19. Goede kandidaten zijn vaak (nog) geen zeer vermogende mensen, bedenk hoe u deze kandidaten tegemoet kunt komen.
 20. Bedrijfsovername is en blijft mensenwerk. Het is de lastigste sollicitatieprocedure die u ooit zult voeren, tenzij u niets om het bedrijf geeft.