Terug naar het overzicht

Bedrijfsoverdracht tot € 1 miljoen onbelast

Familiebedrijven kunnen onder voorwaarden tot € 1 miljoen onbelast worden overgedragen. Over de bedrijfswaarde daarboven geldt een vrijstelling van 83%. Deze wijziging in de Successiewet is op 3 november aangenomen. Staatssecretaris De Jager van Financiën wilde allereerst de huidige vrijstelling over de gehele bedrijfswaarde van 75% verhogen naar 90%. Een Kamermeerderheid dwong de bewindsman echter tot een onderscheid naar bedrijfsgrootte. Hij ging hiermee uiteindelijk akkoord. Voor de onderneming die in een BV wordt geëxploiteerd, moet de overdracht minimaal een aandelenpakket van 5% bevatten. Verder moet de verkrijger de onderneming na de verkrijging nog ten minste 5 jaar voortzetten of de verkregen aandelen behouden.

Verbetering

Martin van Maren van Flynth adviseurs en accountants noemt de aanpassing een verbetering ten opzichte van de huidige regeling. Hij benadrukt dat de regeling alleen geldt bij overdracht van een onderneming. De schenking of erfenis van een BV zonder onderneming, bijvoorbeeld een BV met alleen beleggingen of een pensioen-BV, komt niet voor de vrijstelling in aanmerking. Als de Eerste Kamer instemt met de vernieuwde Successiewet dan kan die op 1 januari 2010 ingaan.