Terug naar het overzicht

Bedrijfsoverdracht: begin op tijd!

Er komt een moment dat een ondernemer zijn - vaak zelfopgebouwde - bedrijf moet loslaten. Een goede bedrijfsoverdracht vraagt gedegen voorbereiding op financieel, fiscaal, organisatorisch en persoonlijk gebied, een traject dat wel vijf tot zeven jaar in beslag neemt. Wat komt de ondernemer op weg naar bedrijfsoverdracht tegen?

Overdrachtsplan

Als de ondernemer heeft bepaald wanneer, hoe en aan wie hij het bedrijf wil overdragen, wordt er een overdrachtsplan gemaakt. Volgende stap is het bedrijf doorlichten en verkoopklaar maken, bijvoorbeeld door de fiscale en juridische aspecten te onderzoeken.

Bedrijfsopvolger

Aan welke eisen moet een bedrijfsopvolger voldoen? Dat komt aan de orde tijdens de onderhandelingen met potentiële kandidaten. De ondernemer moet ook iets regelen voor zijn personeel en eventuele familieleden.

Due diligence

Dan komt de koopovereenkomst in zicht. De koper doet een ‘due diligence-onderzoek' om de risico's goed te schatten. Na de contractonderhandelingen wordt de koopovereenkomst getekend en vindt de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht plaats. Soms moet een ondernemer snel beslissen over de bedrijfsoverdracht, bijvoorbeeld als een goede partij zich aanbiedt. Dan is het prettig als de hij zijn belangrijkste criteria voor een goede opvolger al heeft vastgesteld.