Terug naar het overzicht

Bedrijfsopvolging en erfrecht

Een ondernemer zonder testament: dat kan problemen geven na zijn overlijden. Bijvoorbeeld als niet de langstlevende echtgenoot maar een van de kinderen in het bedrijf werkt en dit wil voortzetten. Het erfrecht heeft hiervoor aanvullende regels. Volgens het erfrecht gaat de hele nalatenschap in eerste instantie naar de echtgenoot of geregistreerd partner. Kinderen hebben recht op hun erfdeel, maar deze geldvordering is pas na de dood van de langstlevende partner opeisbaar.

Redelijke prijs

Is een (stief)kind beoogd bedrijfsopvolger dan kan het via de kantonrechter aan de andere erfgenamen vragen de bedrijfsgoederen tegen een redelijke prijs over te dragen. De kantonrechter maakt een afweging tussen de belangen van de voortzetter en van de andere erfgenamen. Wat geldt voor een bedrijf, geldt ook voor aandelen in een BV, als:

  • degene die de aandelen overneemt al bestuurder was van de BV
  • de erflater met de medebestuurders meer dan de helft van de aandelen bezit.

Tenzij er in bepalingen in een statuut of aandeelhoudersovereenkomst iets anders staat, want die gaan boven uitvoering van de wet.

Aan derden

Ondernemers kunnen ondernemingsvermogen of aandelen via een testament ook aan derden nalaten. Als eventuele kinderen toch hun legitieme portie opeisen, dan krijgen zij een niet-opeisbare geldvordering. Wanneer een opvolger volgens testament een deel van de waarde moet uitkeren, mag dat in termijnen zodat het voortbestaan van de onderneming minder gevaar loopt.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De successiebelasting is bij overname na een overlijden soms moeilijk te voldoen omdat het geld in de onderneming zit. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit biedt hiervoor een oplossing. Iemand die ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen erft of geschonken krijgt, kan een tegemoetkoming krijgen. Dit kan via de kwijtschelding- en uitstelregeling. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.