Terug naar het overzicht

Bedrijfsopvolging bij MKB-ondernemingen veelal niet op orde

Rotterdam, 5 maart 2007

Meer dan driekwart van de MKB-ondernemers (78%) heeft de bedrijfsopvolging nog niet geregeld. Van hen heeft 84% zelfs geen tijdelijk of noodscenario klaarliggen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zakelijk Testament’ van accountants- adviesorganisatie Deloitte in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Dit onderzoek, gehouden onder 346 ondernemers van Nederlandse MKB-bedrijven, toont aan dat bij 68% van de ondernemers de bedrijfsstructuur niet voorziet in (on)geplande overdracht. Ook heeft eenderde van de ondernemers de directe familie niet op de hoogte gebracht van wat er geregeld dient te worden bij plotseling overlijden. Ongeveer de helft (47%) heeft niet met de directe familie besproken bij welke adviseurs ze te rade kunnen gaan in geval van plotseling overlijden. In veel gevallen is de familie dus onvoldoende op de hoogte. Verder blijkt dat 31% van de ondervraagde ondernemers het belangrijk vindt dat familie ook in de toekomst in het management vertegenwoordigd blijft. Echter, 61% van de MKB’ers heeft de opvolging nog niet besproken met de belanghebbenden. Volgens Erwin Capitain, partner bij Deloitte, dient hier meer aandacht aan besteed te worden: “Het is bij de meeste ondernemers onvoldoende bekend of er onder de familie, het huidige management en het personeel voldoende draagvlak is van beoogde opvolgers. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, is het daarom erg belangrijk de opvolging met alle partijen van te voren goed te bespreken.” Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat bijna de helft van de ondernemers (48%) geen testament heeft. Slechts 21% heeft een ‘actueel’ testament. Capitain: “Opvallend is ook dat van de ondernemers met een testament, slechts een kwart daarin regelingen heeft opgenomen ten aanzien van de opvolging.”

Regelgeving en ondernemingskansen

Naast het thema Zakelijk Testament is, evenals bij het vorige MKB-onderzoek van Deloitte (‘Internationaal Zakendoen’, augustus 2006), tevens gekeken naar de beeldvorming van de ondernemers over regelgeving en ondernemingskansen. Van de ondervraagde ondernemers geeft 38% aan de fiscale wet- en regelgeving als struikelblok te ervaren. “Mogelijk speelt hier een rol dat ondernemers geconfronteerd worden met veel wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving die per 1 januari van kracht werden”, geeft Capitain als verklaring. Ten slotte blijkt dat bijna driekwart (73%) van de ondernemers voor het komende jaar positief is over hun ondernemingskansen. Tijdens de laatste meting in augustus 2006 was dit nog 65%. Een lichte stijging is dus zichtbaar.

Over Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. Onze dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 140 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 135.000 professionals in alle werelddelen en van onze memberfirms met hun vestigingen. Dienstverlening wordt aangeboden in vier professionele disciplines: accountants, belastingadviseurs, consultants, financieel adviseurs. Onze memberfirms werken zowel voor de grootste wereldwijde ondernemingen, als voor nationale bedrijven, de publieke sector als voor snelgroeiende bedrijven. Deloitte Touche Tohmatsu is een Swiss Verein. Noch Deloitte Touche Tohmatsu, noch een van de memberfirms aanvaardt aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van handelen van andere memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid die werkt onder de naar ‘Deloitte’, ‘Deloitte Touche’, ‘Deloitte Touche Tohmatsu’ of enige andere daaraan gerelateerde naam. De dienstverlening zoals weergegeven in deze uitgave wordt geleverd door de betreffende memberfirm en niet door Deloitte Touche Tohmatsu Verein.