Terug naar het overzicht

Bedrijfsopvolging

U heeft met uw onderneming een aardig kapitaal opgebouwd. Dat kunt u gebruiken voor een welverdiende en vooral financieel onbezorgde oude dag. Maar hoe pakt u dit aan?

1. De voorbereiding

Overleg met uw accountant

Samen met uw accountant kunt u de (jaar)cijfers tegen het licht houden en bespreken hoe u de potentiële koper van financiële informatie voorziet. Hoe actueler en vollediger u bent, hoe meer vertrouwen u wekt. Ook de prestaties van uw branchegenoten zijn belangrijk. Presteert u beter op sommige punten, dan kunt u daar bij de verkoop extra nadruk op leggen. Presteert u minder, dan kunt u tijdig maatregelen nemen.

Raadpleeg een jurist

De overdracht van uw bedrijf brengt juridische consequenties en risico’s mee. Overleg daarom ook met een juridisch adviseur. Verder vertegenwoordigen zowel afnemers als leveranciers een belangrijke waarde bij de bedrijfsopvolging. Het loont dus als u zich vooraf verdiept in de contracten. Bepaal de juiste vraagprijs Het is niet eenvoudig om te bepalen welke vraagprijs een potentiële koper wil betalen. Daarom is het verstandig een deskundige in te schakelen. Die bepaalt samen met u wat een realistische vraagprijs door uw bedrijf te bekijken door de ogen van een potentiële koper. Bij de prijsstelling kunt u ook ontwikkelingen in de toekomst meenemen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe marktontwikkelingen en potentiële omzetkansen voor uw bedrijf.

2. Naar de onderhandelingstafel

Een koper zoeken

Een goede koper is niet zomaar gevonden. Aan welk profiel moet de koper van uw bedrijf voldoen? Het antwoord op die vraag helpt u om een lijst van potentiële kopers op te stellen. Deze overnamestite en uw branchevereniging zijn goede 'vindplaatsen' van potentiële kopers. Denkt u aan een opvolger uit de familiekring? Dan kunt u die eerst gerichte ervaring laten op doen.

Geheimhoudingsverklaring

Potentiële kopers willen natuurlijk zoveel mogelijk van u weten. Maar de informatie moet wel vertrouwelijk blijven. Daarom is het aan te raden de serieuze potentiële kopers een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen voordat u inzicht in uw bedrijf geeft middels een verkoopmemorandum. Bent u er samen uitgekomen? Schakel dan een jurist in om een intentieovereenkomst op te stellen.

3. De overdracht

Het boekenonderzoek

Na het tekenen van een intentieovereenkomst gaan alle boeken open op tafel. De potentiële koper wil zich ervan verzekeren dat uw verkoopinformatie juist is. Na het tekenen van de intentieovereenkomst volgt dan ook meestal een uitgebreid boekenonderzoek. Verloopt dit onderzoek naar tevredenheid en bereikt u volledig overeenstemming, dan staat niets een definitief koopcontract meer in de weg. Ook hier is goed juridisch advies van groot belang.

De feitelijke overdracht

Met het tekenen van het definitieve koopcontract is de overdracht een feit. Daarna kunnen laatste handelingen volgen als bijvoorbeeld de overdracht van aandelen en de aanmelding bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. En vergeet vooral niet uw uitgangspunt het omzetten van de overnamesom in een financieel onbezorgde oude dag. Ook dat vraagt voorbereiding.