Terug naar het overzicht

Bedrijfsbeëindiging

Wat moet ik doen als ik mijn bedrijf wil beëindigen?

Een bedrijf opstarten is een lastige zaak. Ook een bedrijf draaiende houden vereist de nodige handelingen. Maar wat nou als blijkt dat het bedrijf niet succesvol is, of als het wegens persoonlijke omstandigheden niet meer mogelijk is je bedrijf te behouden? Dan kun je je bedrijf beeindigen. Hoe dat gaat lees je in dit artikel.

 

Bij welke instanties moet ik melden dat ik stop met mijn bedrijf?

Als eigenaar van een bedrijf heb je met verschillende partijen afspraken over je bedrijf. Je zult er dan ook voor moeten zorgen dat deze partijen op de hoogte worden gesteld van de bedrijfsbeëindiging. De volgende partijen moet je niet vergeten:

 • De Belastingdienst Ondernemingen. Stuur een schriftelijk besluit van de beëindiging op zodat er een afrekening plaats kan vinden van de omzetbelasting, de loonbelasting, de vennootschapbelasting en de stakingswinst.
 • De Kamer Van Koophandel. Je moet je uitschrijven bij het handelsregister. Dit kan door een formulier op te sturen of door langs te gaan bij de KvK waar je staat ingeschreven.
 • Bedrijfschappen en Productschappen. Stuur deze partijen een bevestiging van de uitschrijving uit het handelsregister.
 

Hoe beëindig ik een Vennootschap Onder Firma (VOF)?

Een VOF wordt beëindigd door het bedrijf als rechtsvorm uit te schrijven bij de KvK. Een VOF wordt automatisch beëindigd zodra een van de vennoten overlijdt. Deze beëindiging kun je voorkomen door een regeling in het vennootschapcontract op te nemen. Indien je een VOF wilt omzetten in een BV schrijf je de VOF eerst uit, en schrijft het bedrijf vervolgens als BV weer in. Voordat je dit doet moet je wel eerst de overige vennoten laten weten dat je uit de VOF wilt stappen of deze wilt omzetten. Over het algemeen wordt een VOF opgericht voor onbepaalde tijd. Wanneer bij de oprichting van het bedrijf wel een tijd is afgesproken waarop deze ophoudt te bestaan, is het niet mogelijk deze zomaar op te heffen.

 

Hoe voorkom ik dat ik na het stoppen van mijn bedrijf nog schuldeisers krijg?

Het laatste waar je op zit te wachten is dat je na de bedrijfsbeëindiging nog schuldeisers op je dak krijgt. Daarom moet je de beëindiging van je bedrijf goed regelen:

 • Zorg ervoor dat je leveranciers en klanten tijdig op de hoogte zjin van je plannen het bedrijf te beëindigen. Kijk van te voren goed in de contracten met deze partijen staat over het opzeggen van de overeenkomst. Een advocaat kan hierbij helpen.
 • Zorg ervoor dat afnamecontracten, huur of leasecontracten en onderhoudscontracten tijdig worden opgezegd.
 • Bekijk met een accountant en  met de bank de financiële gevolgen van de stopzetting van het bedrijf.
 

Hoe regel ik de beëindiging van het bedrijf met mijn personeel?

Het is natuurlijk erg vervelend om je medewerkers te moeten ontslaan omdat het bedrijf er mee ophoudt. Het is vooral belangrijk om op tijd aan te geven aan je werknemers wat je plannen zijn, dan kunnen ze tijdig actie ondernemen. Om medewerkers te kunnen ontslaan moet je een goed onderbouwde ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Indien het bedrijf om bedrijfseconomische redenen wordt beëindigd kan er een verkorte procedure worden aangevraagd. Het personeel dient dan wel een Werknemersverklaring van geen bezwaar in te vullen. Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op de website van het UWV.

 

Heb ik recht op een uitkering als ik mijn bedrijf heb beëindigd?

Ondernemers die moeten of willen stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor een financiele ondersteuning. Het hangt van de situatie af in welke vorm je deze ondersteuning zal krijgen. Wij hebben er twee uitgewerkt. IOAZ Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen een uitkering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) krijgen. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Het bedrijf moet bijvoorbeeld minimaal drie jaar aaneengesloten in Nederland zijn gevestigd en er is een urencriterium waaraan voldaan moet worden.

 

Ondersteuning tijdens het stoppen van het bedrijf

Als je financiële ondersteuning nodig hebt tijdens het stoppen van je bedrijf dan is een renteloze lening een oplossing. Daarvoor moet je bij de gemeentelijke sociale dienst zijn. Deze uikering hoort bij het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen. Hiervoor gelden wel een aantal criteria te weten:

 • Je tussen de 18 en 65 jaar bent;
 • Het bedrijf niet levensvatbaar is;
 • Het inkomen uit het bedrijf hoofdbron van bestaan is.
 

Voorwaarden van de regeling BBZ:

 • Het bedrijf moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend;
 • De ondernemer moet minimaal 1225 uren per jaar (25 uren per week) in de zaak werkzaam zijn;
 • Het bedrijf moet rechtmatig gevestigd zijn.

Houd rekening met een procedure van circa 13 weken.

 

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Als je niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Hiervoor moet je ook bij de gemeentelijke sociale dienst zijn. Meer informatie over de WWB kun je vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 

 • Wil je weten wat jouw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wil je jouw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wil je op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld je dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.