Terug naar het overzicht

Bedrijf verkopen? Zo bepaalt u de verkoopprijs (2

In de uiteindelijke onderhandeling ontstaat de verkoopprijs van een onderneming. Toch moet vooraf de waarde van een onderneming worden ingeschat. Daarbij speelt de toekomstige waarde een grote rol. Bij het bepalen van de waarde van de onderneming worden (combinaties van) verschillende methoden gebruikt, zoals discounted cash flow (op basis van toekomstige vrije kasstromen), intrinsieke waarde (eigen vermogen) en rentabiliteit.

Prijs

De waarde van de onderneming is niet de uiteindelijke prijs. Factoren zoals extra strategische of operationele waarde zijn ook belangrijk voor de koper. Daarom is inzicht nodig in de winstmogelijkheden, in de markt en toekomstige ontwikkelingen.

Sterke en zwakke punten

De ondernemer moet vooraf zijn eigen minimum- en maximumprijs bepalen. Dit doet hij op basis van structurele winst, stille reserves, eigen vermogen en verwachtingen. Ook de kritische succesfactoren en sterke en zwakke punten spelen een rol.