Terug naar het overzicht

Bedrijf verkopen goodwill: wat is het?

Goodwill wordt in de financiële wereld gebruikt om de gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Dit is de meerwaarde van de onderneming bovenop het ‘zichtbare’ eigen vermogen. Goodwill ontstaat in de meeste gevallen slechts bij een bedrijfsovername.

Goodwill vertegenwoordigd de toekomstige inkomsten, die wel al bestaan in bijvoorbeeld kennis, personeel, merken, enzovoorts, maar die nog niet gewaardeerd zijn in de balansen van de onderneming. Het begrip Goodwill, dat vertaald kan worden in welwillendheid, heeft een aantal definities in de praktijk. De meest gebruikte definitie van Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming. Overwinst, ook wel ondernemersrente genoemd, is de totale ondernemingswinst verminderd met het ondernemersloon, een primair rendement (inclusief risicopremie) over het eigen vermogen en de rente over het vreemd vermogen.

De Goodwill wordt berekent door de overwinst te vermenigvuldigen met een bepaalde factor die sterk kan variëren. Dit kan zijn de overwinst vermenigvuldigen met een factor van 1 tot 6, waarbij hoge cijfers zoals 7 of 8 incidenteel voorkomen.  De hoogte van deze toe te passen factoren zijn afhankelijk van een aantal zaken.

Verschillende soorten goodwill

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee typen goodwill, namelijk ondernemingsgoodwill en persoonlijke goodwill. Bij ondernemingsgoodwill is de goodwill gebonden aan de onderneming zelf, denk aan een speciaal vestigingspunt van de onderneming of een goede organisatie van de onderneming. Hierbij profiteert bij een bedrijfsoverdracht de overnemende partij. Bij overdracht van de onderneming zal de gehele onderneming inclusief de naam, producten, speciale recepten, eventuele octrooien, enzovoorts overgaan op de koper.

Bij persoonlijke goodwill is de goodwill gebonden aan de ondernemer zelf, denk bijvoorbeeld aan een goede bedrijfsadviseur die op persoonlijke titel zelf de grote klanten binnenhaalt. Bij persoonlijke goodwill is het de vraag of de overnemende partij (de nieuwe eigenaar) over ongeveer dezelfde capaciteiten en kwaliteiten beschikt. In het begin zullen de klanten en opdrachtgevers nog blijven kopen, maar als de kwaliteit sterk afwijkt (in negatieve zin) dan die van de vorige eigenaar dan zullen ze uiteindelijk wegblijven.

Goodwill voor koper en verkoper

Betaalde goodwill vormt een investering in een immaterieel bedrijfsmiddel voor de overnemende partij. Hierop dient dan ook te worden afgeschreven, dit kan bijvoorbeeld in 5 jaar. Er is geen betaalde investeringsaftrek mogelijk voor betaalde goodwill. Goodwill vormt voor de verkopende partij een onderdeel van de stakingswinst. Afhankelijk van de totale hoogte van de stakingswinst moet hierover belasting worden betaald.