Terug naar het overzicht

Bedrijf starten? Vanaf nul beginnen of bedrijfsovername?

Een eigen bedrijf beginnen vergt een goede voorbereiding. Zo dient u na te denken over het soort bedrijf, de strategie, de financiering, de markt, de risico’s. Want ondernemen is risico’s durven nemen. Indien u nu een vaste baan of een uitkering geniet zal er het een en ander veranderen. Uw inkomen ligt niet meer vast. Het is noodzakelijk de risico’s in beeld te brengen en deze vooraf zoveel mogelijk in te schatten om problemen in de toekomst te voorkomen. Deze zaken zullen terugkomen in het ondernemersplan, wat behalve voor u, ook belangrijk is voor een bank of andere verstrekker van kapitaal. Wat houdt een ondernemersplan exact in? Met het opstellen van een ondernemingsplan krijgt u inzicht in de haalbaarheid van het idee, de sterke en zwakke punten en het perspectief op langere termijn. Dit is ook de reden waarom banken voor het verstrekken van een financiering altijd een gedegen ondernemingsplan willen zien.

Oriëntatie

Wanneer u zich als startend ondernemer op de ondernemersmarkt wilt begeven zult u zich eerst goed moeten oriënteren. Het is van belang informatie in te winnen en de juiste paden te bewandelen om de onderneming die u voor ogen heeft op te zetten. Om u bij deze belangrijke stap te helpen treft u op de website Bedrijfstarten.nu informatie over de te zetten stappen en de te bewandelen paden

Starten door overname

Wanneer u een bedrijf over wilt nemen zijn er tal van zaken waar u tegenaan loopt. Wat komt er zoal bij een bedrijfsovername kijken? Wat is de juiste aanpak? Bij welke specialisten kan ik terecht voor hulp en advies? Deze vragen houden veel ondernemers bezig. Heldere uitleg en praktische ondersteuning zijn dan ook onmisbaar. Ook als u al eens met een bedrijfsovername te maken heeft gehad, kunt u nog een steuntje in de rug gebruiken want een bedrijfsovername is een gecompliceerd traject vol met emoties en risico’s.

Zie ook hiervoor www.bedrijfstarten.nu.