Terug naar het overzicht

Bedrijf overnemen? Onderzoek ook de 'zachte' factoren

Een ondernemer die een bedrijf wil overnemen moet goed onderzoek doen naar de de zachte en menselijke factoren van de beoogde overnamepartij. Het gaat niet alleen om geld en andere harde zaken die uit een boekenonderzoek naar voren komen. Dit advies komt van de Hay Group, een internationaal onderzoeks- en adviesbureau. Bedrijven die onderzoek doen naar de cultuur, organisatie en het menselijk kapitaal hebben ruim twee keer zo veel kans (70%) op succes dan bedrijven die dat niet doen (30%), zo blijkt uit onderzoek onder managers die bedrijven hebben overgenomen. Zij zouden bij een volgende overname veel meer aandacht besteden aan deze zachte factoren.

Waarde zachte kant onderschat

Bij een overname wordt de waarde van de organisatie, cultuur en het menselijk kapitaal door managers aanzienlijk onderschat. Het volledig betrekken van de zachte kant is belangrijker dan ooit, volgens de onderzoekers. "In het huidige zakelijke klimaat zijn middelen schaars en leidt een verkeerde beweging bij een fusie of overname tot de ondergang van de koper," aldus de Hay Group. "Deals die zijn gemaakt tijdens een recessie zijn vaak de outperformers ten opzichte van de deals die zijn gemaakt tijdens een hausse. De aantrekkelijkheid voor kopers om hun core business te versterken, is tijdens een recessie des te groter. Maar nu je slag slaan, betekent nog meer dan anders dat je je huiswerk volledig maakt. En dat is meer dan het juist uitvoeren van de financiële en juridische due diligence."

Kansen ten tijde van recessie

Fusies en overnames bieden juist kansen in tijden van recessie, volgens de onderzoekers. "De basis voor iedere fusie of overname moet leiden tot het versterken van de concurrentie positie van de koper". Zowel voor, tijdens als ná het acquisitieproces moeten volgens de onderzoekers gedetailleerde vragen gesteld worden over:
  • Het organisatiekapitaal zoals besturing, besluitvorming en cultuur;
  • Het relatiekapitaal zoals klantentrouw, leveranciersnetwerk, samenwerkingsverbanden en merkperceptie;
  • Het menselijk kapitaal zoals productiviteit, managementkwaliteit en werknemersbetrokkenheid.