Terug naar het overzicht

Bedrijf overnemen? Let hier op

U wilt een bedrijf overnemen of er in deelnemen? Let bij uw overwegingen dan op de volgende punten.

 • Concurrentie: wat zijn onderscheidende voordelen ten opzicht van concurrenten
 • Kerncompetenties: worden deze door overname of deelneming aangetast
 • Product/marktcombinaties: onderzoek de markten en toekomstmogelijkheden
 • Organisatie: is er noodzaak tot verandering in wat is de mogelijke weerslag op de omzet
 • Personeel: kijk naar leeftijdsopbouw, salarissysteem, pensioenvoorzieningen en de sleutelfunctionarissen
 • Producten: schat in hoe belangrijk producten en productgroepen door overname aangetast zouden kunnen worden
 • Verkoopprijzen: kijk naar de opbouw van kostprijzen
 • Distributie: onderzoek de afhankelijkheid van afnemers en afnemersgroepen
 • Resultaat en vermogen: bestudeer vooral de balans van het laatste jaar
 • Milieu: welke maatregelen zijn er genomen om vervuiling te voorkomen
 • Vaste activa: ga de staat van het onderhoud na