Terug naar het overzicht

Aantal ondernemingen in Nederland bereikt record

Begin 2016 heeft het aantal bedrijven in Nederland een record bereikt. Wat hierbij opvalt is dat onder de ondernemers steeds meer ondernemers van het vrouwelijke geslacht zijn of een leeftijd van 65-plus hebben. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) telt Nederland krap 1,8 miljoen bedrijven.. Dat zijn er ruim 385.000 meer dan begin 2010. Deze groei is vooral veroorzaakt door het nog steeds toenemende aantal zzp’ers in Nederland. Dit geldt zowel voor fulltime als parttime zzp’ers In 2015 is dit aantal met 6 procent toegenomen tot bijna 930.000. De groei in het MKB is iets minder groot maar er is sprake van groei. Zo namen de ondernemingen met 2 tot 250 werknemers toe met 552 bedrijven naar een aantal van 422.265 bedrijven. Bij bedrijven met meer dan 250 bedrijven, de grootbedrijven, nam het aantal met 20 bedrijven toe naar 1.437 ondernemingen.

65-plussers

Uit cijfers van de KvK blijkt ook dat het aantal 65- plussers dat een eigen bedrijf heeft in absolute en relatieve zin toeneemt. In 2010 was dit nog 5,1 procent van het totaal aantal ondernemingen, op 1 januari 2016 was dit 7,9 procent. Dit kan volgens de KvK komen dor het feit dat zij lastig opvolging voor hun bedrijf kunnen vinden of ze juist nog graag even door willen werken.

Vrouwen

Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland is momenteel 519.613 dat is ruim 33% meer dan in 2010. Deze toename is met name waar te nemen onder de parttime ondernemers. Uit cijfers van de KvK kwam verder naar voren dat het afgelopen jaar 188.169 ondernemers zijn gestart, dit is eveneens een stijging van procent. Het aantal bedrijven dat gestopt is komt uit op 102.610 bedrijven, dat is minder dan het daar ervoor. Ook het t aantal faillissementen nam met 25,5 procent af ten opzichte van 2014. Afgelopen jaar sloten In totaal sloten 5.145 noodgedwongen hun deuren.

Bron: Nu.nl