Terug naar het overzicht

Aanhoudende groei in uitzendsector

De laatste weken van 2010 is de werkgelegenheid voor uitzendkrachten verder toegenomen aldus de brancheorganisatie voor uitzendkrachten: ABU. In de periode van 6 tot en met 31 december 2010 nam het totaal aantal door uitzendkrachten gewerkte uren 7% toe ten opzichte van dezelfde periode het voorgaande jaar. De omzet voor de uitzendbureaus is hierdoor ook met 7% gestegen gedurende deze periode. Gedurende het gehele jaar 2010 lagen de omzet en de gewerkte uren 3% hoger dan het voorgaande jaar. Met name in de industrie en de technische sectoren is de vraag naar uitzendpersoneel fors toegenomen. De laatste weken van 2010 steeg het aantal uitzenduren in de industrie met 11%, de vraag naar uitzendkrachten in de techniek steeg zelfs met 21%. De werkgelegenheid voor uitzendkrachten in de administratieve sectoren was even groot als in 2009. In de medische sectoren nam het aantal uitzenduren voor tijdelijk personeel af met 11%.