Terug naar het overzicht

Aandelenwaarde

Aandelenwaarde: Als het rentedragend vreemd vermogen van de totale ondernemingswaarde wordt afgetrokken en de financiële vaste activa alsmede de liquide middelen en effecten erbij opgeteld worden, resulteert de waarde van de aandelen binnen de onderneming. Dit is de theoretische waarde van het bedrijf als de omzetten en kosten in de toekomst exact zo zijn zoals opgenomen in de prognoses. Bij verkoop van het aandelenpakket van de onderneming, kan deze waarde het uitgangspunt vormen. Ook bij verkoop van een deel van de aandelen is de waarde dus gemakkelijk te berekenen (alhoewel dit afhangt van een meerderheids- of een minderheidsaandeel).

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.