Terug naar het overzicht

In 6 stappen je winkel verkopen

Je winkel verkopen is meer dan alleen een vraagprijs bepalen en onderhandelen met een kopende partij om de juiste prijs voor je onderneming te krijgen. Naast het fiscale plaatje spelen er allerlei juridische zaken een rol bij een verkoop. Deze week laten we INretail aan het woord. Je wilt je winkel verkopen, maar wat is de waarde van je winkel? Hoe bepaal je dat? INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. Zij lobbyen om ondernemen makkelijker te maken. Tevens ondersteunen en adviseren de retailprofessionals  je over cao, bedrijfsvoering, juridische kwesties en marktontwikkelingen.

In 6 stappen uw winkel verkopen Tijdig starten met stoppen is een must. Zorg ervoor dat u er sowieso 5 jaar voor uittrekt om alles te regelen! De te nemen stappen:

Stap 1: Kies het stopmoment

Feitelijk begint alles met de vraag ‘wanneer wil ik stoppen?’. Denk na op welke leeftijd je afscheid wilt nemen van je bedrijf en welk inkomen je dan tot je beschikking zou willen hebben. De vraag ‘wat voor kapitaal heb je nodig om te kunnen stoppen?’ is hierbij cruciaal. Realiseer ook dat een gedegen voorbereiding op bedrijfsoverdracht al snel zo’n vijf jaar in beslag neemt. Onderstaand tref je een opsomming van zaken die een rol spelen in deze fase van de verkoop van je onderneming:

 • Waarom wil je je bedrijf verkopen (pensioen of carrièreswitch)?
 • Wanneer wil je je bedrijf verkopen?
 • Is je bedrijf interessant voor potentiële kopers of moeten er nog zaken geoptimaliseerd worden?
 • Is de huidige juridische vorm (B.V., eenmanszaak of vennootschap onder firma) geschikt voor de verkoop?
 • Zijn er nog fiscale zaken die een rol kunnen spelen en voor de verkoop geregeld moeten zijn?
 • Wat zou de meest gunstige prijs en bijbehorende condities kunnen zijn?
 • Wat betekent dit dan voor mijn pensioen, heb ik dan voldoende inkomen?
 • Wie zou de beste koper kunnen zijn en waar zou die gevonden kunnen worden?

Stap 2: Bepaal de waarde van uw onderneming

Ga na wat je bedrijf waard is. Op zich is dit een subjectief begrip. Want de meeste ondernemers vinden dat hun bedrijf heel veel waard is; en terecht. De uiteindelijke waarde van de onderneming wordt gebaseerd op gerealiseerde rendementen in het recente verleden en de toekomstverwachtingen. Uiteindelijk is de belangrijkste vraag die  je jezelf moet stellen: ‘hoe toekomstgericht is mijn te verkopen bedrijf?’ Daarbij spelen factoren als kwaliteit van de locatie en het gevoerde concept een belangrijke rol. Laat daarom een waardebepaling opstellen, die een juist beeld geeft van de te verkopen onderneming. De kopende partij moet er een goed rendement kunnen realiseren en de bank(en) moet(en) ook bereid zijn de overname te financieren. Het is daarom zaak dat de verkoopprijs dus vooral reëel is.

Stap 3: Maak uw winkel verkoopklaar

Kijk kritisch naar je bedrijf. Is je winkel up-to-date? Kijk hierbij zowel naar de inrichting als de kwaliteit van de collectie (overvoorraad?). Is je bedrijf sterk afhankelijk van jou als ondernemer? Of is er sprake van een goed concept qua interieur en merkenpakket dat voor de nieuwe ondernemer goed voort te zetten is? Wat is je offline/online propositie? Deelname aan een franchiseformule of een samenwerkingsverband is in de afgelopen jaren een belangrijke factor gebleken voor succesvolle exploitaties. Bij een verkoop kan dit van belang zijn voor een kopende partij. Ook de kwaliteit van de locatie speelt een belangrijke rol. Het op tijd verplaatsen van een ‘uit de loop geraakte’ winkel naar een betere locatie, kan ook een belangrijke succesfactor zijn voor een mogelijke verkoop. Verder komen in deze fase eventuele wijzigingen in de rechtsvorm aan de orde

Stap 4: Ga de markt op

Een spannend moment is aangebroken: je gaat kandidaten in de markt benaderen om hun interesse in een eventuele overname te peilen. De meeste ondernemers kiezen ervoor om dit niet wereldkundig te maken en op een anonieme manier de markt te verkennen. Meerdere kanalen kunnen worden ingezet om een succesvol verloop van de verkoop te bewerkstelligen (netwerk van de verkopende ondernemer en adviseur, collega-ondernemers, advertenties, internet). Om een optimale interesse te realiseren is het zaak dat er een goed overnameprofiel wordt opgesteld van uw bedrijf. Zorgvuldigheid in de omgang met de vertrouwelijke informatie over je onderneming is in deze fase erg belangrijk. Want je wilt wel verkopen, maar niet dat alle informatie op straat komt te liggen. Een geheimhoudingsverklaring bij het verstrekken van informatie middels een verkoopmemorandum maakt hier dan ook onderdeel van uit.

Verkoopmemorandum

Maak een verkoopmemorandum van uw onderneming. Het verkoopmemorandum schetst een volledig beeld van de onderneming. Het geeft de koper inzicht in wat voor type onderneming je hebt en verschaft daarnaast veel inzicht over de resultaten en de potentie van je winkel. Het vormt de basis voor een succesvolle verkoop. De inhoud van een verkoopmemorandum bestaat uit de onderstaande onderdelen:

 • Een introductie
 • Een samenvatting
 • De geschiedenis en achtergronden van de onderneming
 • De reden waarom tot verkoop wordt overgegaan
 • Informatie over de producten en diensten
 • Een beschrijving van de markt
 • Beschrijving van de organisatiestructuur en –cultuur
 • Overzicht van de financiële gegevens
 • Overige relevante informatie

Stap 5: Onderhandelingen, overnamecontracten

Een formele fase, maar zeer belangrijk. Omdat er nu over uw ‘kindje’ wordt onderhandeld, kan dit emotioneel gezien een lastige fase zijn. Alle afspraken moeten op de juiste wijze worden vastgelegd. Denk aan overdracht van het huurcontract (of verkoop van uw pand), overdracht van het personeel en het voorkomen van aansprakelijkheid. Het niet goed vastleggen van afspraken veroorzaakt veel onnodige ruis en zakelijke conflicten.

Stap 6: De overdracht, neem afscheid

Het afscheid als ondernemer is een feit. De overdracht staat voor de deur en de koper staat te popelen om het bedrijf over te nemen. Informeer alle relaties over de overdracht. Het is ook verstandig om een afscheidsreceptie of zelfs een feest te organiseren. Dit zorgt ervoor dat de overname wordt gezien als een goed iets, wat het over het algemeen ook zou moeten zijn. Bovendien is dit een uitgelezen kans voor iedereen om met de opvolger kennis te maken. Zo heb je nu de tijd om  met andere zaken bezig te zijn: familie, vrienden, sport, hobby’s en vakanties.

Meer weten of advies?

De adviseurs van INretail hebben jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemers bij het verkopen van hun onderneming. Ze kunnen je begeleiden in het totale proces, maar weten en begrijpen daarnaast ook dat het voor een verkopende ondernemer een emotioneel proces is dat ze doorlopen. Bij de bedrijfsadviseurs van INretail kunt u terecht voor alle facetten van bedrijfsoverdracht, waaronder algemene informatie, het zoeken naar geschikte kandidaten, het laten uitvoeren van een waardebepaling, het opstellen van een informatiememorandum, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van verkoopcontracten. INretail werkt samen met specialisten op het gebied van fiscaal advies en vastgoedadvies en haar eigen juristen.

Daarnaast heeft INretail naast haar eigen platform winkeltekoop waarop winkels te koop aan worden geboden een nauwe samenwerking met het platform bedrijventekoop.nl

Heb je plannen om binnen nu en vijf tot tien jaar je zaak over te dragen of overweegt je om in de komende periode je onderneming te gaan verkopen?

Maak gebruik van de mogelijkheid om een gratis intakegesprek met de bedrijfsadviseurs van INretail in te plannen of neem contact op via bedrijfsadvies@inretail.nl of bel Rob Drost via 0621577936.