Zakelijke mediation

Conflictoplossing

Zakelijke mediation is een manier om zakelijke conflicten op te lossen zonder dat je direct naar de rechter hoeft te stappen. Door de tussenkomst van een onafhankelijke derde, de mediator, wordt gezocht naar een voor beide partijen passende oplossing. Op deze manier kom je vaak sneller en tegen lagere kosten tot de oplossing omdat je een dure en openbare gang naar de rechter voorkomt.
 

Bedrijfsovername

Zakelijke mediation wordt steeds vaker ingezet bij bedrijfsovername. Zo kan je met een mediator samen een deal uitwerken, bijvoorbeeld een overdracht binnen het familiebedrijf of het toetreden van een nieuwe aandeelhouder. Mediations zijn vertrouwelijk en binnen de mediation kan je op zoek naar een goede deal door informatie uit te wisselen, elkaars belangen duidelijk te krijgen en voorstellen te doen zonder dat je daar direct aan vast zit.


Samenwerkingsproblemen

Vooral in een bedrijf met meerdere eigenaren is het van belang dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dit geldt zowel voor de plannen voor de toekomst (zoals strategische keuzes of investeringen) als bij een mogelijke herstructurering (bijvoorbeeld het afstoten van een activiteit). Daarbij kunnen grote spanningen ontstaan. Een mediator biedt uitkomst door een vaste overlegstructuur aan te brengen en de verschillende belangen in kaart te brengen. 
 

Uitkopen van een aandeelhouder

Op het moment dat je niet samen door wil, moet er een aandeelhouder worden uitgekocht. Je wilt geen aandeelhouders die niet meer in het bedrijf werken. Hiervoor zal de waarde van de onderneming worden bepaald. Dit leidt meestal tot grote conflicten en spanningen. Alle frustratie komt tot uiting in de prijs voor de aandelen. Ook hier is het van belang tijdig een onafhankelijke zakelijke mediator bij het traject te betrekken om te voorkomen dat conflicten escaleren en de relatie blijvend wordt verstoord.


Conflict in de familie

Heb je een familiebedrijf? Ga er niet zomaar vanuit dat de volgende generatie het bedrijf voortzet. Ga er ook niet vanuit dat je weet wat de ander wil. Familiebanden zijn vaak gebaseerd op (verkeerde) aannames. Ga in gesprek en wees eerlijk naar elkaar. Om de familiebanden goed te houden kan een mediator uitkomst bieden. De mediator zal in samenspraak met beide partijen de spelregels opstellen en beide partijen aan het woord laten zodat er op een juiste en eerlijke manier naar oplossingen gezocht kan worden. Dit geldt ook voor de waarde en prijs van het onderneming. 

Durf je de confrontatie aan?

Heb je behoefte aan een onafhankelijke derde met kennis van zaken op economisch, fiscaal en juridisch vlak? Neem dan vandaag nog de stap en schakel een specialist in!

 

Meer informatie
Untitled design (19)