Franchiseovereenkomst

De inhoud van een franchiseovereenkomst hangt af van verschillende factoren. Zo is dit onder anderen afhankelijk van de franchisevorm. Tussen hard- en soft franchising zijn namelijk duidelijke verschillen te herkennen omtrent de gemaakte afspraken. Ook zijn er veel verschillen te herkennen in de inbreng en het zeggenschap van de franchisevestiging. Houd hier vooraf dus rekening mee om later níet voor (onaangename) verrassingen te komen staan. 
 
 

Waar moet je vooraf rekening mee houden?

Zoals benoemd is er al een splitsing te herkennen tussen soft en hard franchising. Ongeacht om welke soort franchise het gaat is het belangrijk om bewust te zijn dat je wederzijdse verplichtingen aangaat. Deze moeten dan ook goed omschreven zijn in de franchiseovereenkomst. Hiermee voorkom je dat je jarenlang vastzit aan een contract en investering die niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Vanuit onze ervaring hebben wij enkele punten op een rijtje gezet waar je vooraf rekening mee kan houden. 
 
  • Verzamel informatie over de franchiseformule én ga met hen in gesprek
  • Voer een vestigingsplaatsonderzoek en houd rekening met de locatie en eventuele concurrentie
  • Bestudeer de financiële exploitatiemodellen én prognoses
  • Bepaal of de franchisegever een gezonde financiële positie heeft
  • Onderzoek de handelsnaam, het merk en de overige rechten van de franchisenemer
 

Inhoud van een franchiseovereenkomst

Voordat je verder gaat naar de inhoud van een franchiseovereenkomst is het van belang dat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Dit vormt namelijk de basis om samen een jarenlang contract aan te gaan. Per franchiseformule zal de inhoud van de overeenkomst vervolgens verschillen. Onderstaand hebben wij de veelvoorkomende punten op een rijtje gezet.
 

Vestiging

Zoals eerder kort is benoemd speelt de vestiging een enorm belangrijke rol binnen een franchiseovereenkomst. Ga na wat het adres is, of dit een exclusief werkgebied betreft, voor wie eventuele verbouwingskosten zijn én of je zelf invulling mag geven aan het interieur. 
 

Reclame, marketing en internet

Ga na wie de verantwoordelijkheid heeft rondom dit onderwerp en met welke plichten je te maken hebt omtrent reclame, marketing en internet. Zo kan er een centrale regeling zijn voor de website, webshop óf sociale media. 
 

Diensten franchisegever

Binnen een franchiseovereenkomst is vaak een volledige omschrijving van de diensten opgenomen. Hierin komt onder anderen de inrichting van de vestiging, opleidingen, training personeel, inkoop, logistiek en administratie naar voren. 
 

Duur franchiseovereenkomst

Bepaal voor welke periode de overeenkomst geldt. Deze moet namelijk gelijklopen met de huurovereenkomst. Houd hier tijdens de onderhandelingen dus rekening mee en neem voorwaarden op wanneer de franchiseovereenkomst opgezegd mag worden. 
 

Franchisefee

Ga na of de entree óf reclamefee in verhouding staan met de afgesproken ondersteuning en betaling aan de franchiseformule. 
 

Franchisehandboek

Binnen de overeenkomst is ook informatie opgenomen over het franchisehandboek. Dit is dan ook een verplichting om de formulekenmerken vanuit het handboek te volgen. 
 

Assortiment

Ga na of je verplicht bent een bepaald assortiment te voeren én of er de mogelijkheid is om eigen producten aan te bieden. Ook inkoop en logistiek behoren tot afspraken omtrent assortiment. Verder kunnen er ook maximumprijzen zijn opgelegd als verkoopprijs voor de franchisenemer. 
 

Opleiding en training

Ga na of de franchisegever opleidingen en training verzorgt en wie deze kosten voor zijn of haar rekening neemt. 
 

Administratie

Het kan zijn dat de franchisegever gebruik maakt van automatisering. Administratie inclusief personeelsadministratie door een aangewezen kantoor kan dan dus ook het geval zijn. Neem in ieder geval op wie welke kosten voor zijn rekening neemt en wie waar verantwoordelijk voor is.
 

Benchmarking

Vaak vindt benchmarking plaats binnen een franchiseformule. Ga dus ook na of dit bij jou het geval is én of je verplicht bent om de bedrijfsgegevens te verstrekken om vergelijkingen te maken. 
 

Franchiseoverleg

Ook over de communicatie binnen een formule is het een en ander opgenomen binnen een franchiseovereenkomst. Hierbij valt te denken aan een franchiseraad en de frequentie van het overleg. 
 

Overdracht vestiging

Tot slot is vaak opgenomen hoe de overdracht geregeld is zodra je wilt stoppen met de franchiseformule. Ga na welke voorwaarden in de franchiseovereenkomst staan en hoe de waarde van eventuele goodwill je nog toekomt.