Dataregister

Dataregister

Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij opslaan van gebruikers van ons portal. 

 

Naam organisatie Contactpersoon:
Internet B.V. Monique Denis
   
EXTERN  
Doel gegevensopslag: Plaatsen van een aan- of verkoopprofiel met als doel een passende kandidaat te vinden
Categorie: Ondernemers, DGA's, kopers, verkopers
Welke gegevens Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, kvk nummer, tijdstip beste bereikbaar, bedrijfsomschrijving, wachtwoord
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Export via csv
Binnen/buiten EU Beiden
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Reactie op een te koop gevraagd of te koop aangeboden profiel met als doel een passende match te vinden
Categorie: Koper, verkoper, ondernemer
Welke gegevens Voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobielnummer, achtergrond (functie), opleidingsniveau, werkervaring, beschikbaar eigen vermogen, vragen en opmerkingen
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Export via csv
Binnen/buiten EU Beiden
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Zoekservice, doel om als eerste op de hoogte te zijn van een nieu wprofiel op de website
Categorie: Kopers
Welke gegevens Voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, mobielnummer, branche, regio, aantal medewerkers, indicatie overnamebedrag
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Export via csv
Binnen/buiten EU Beiden
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Waardebepaling, doel is het verkrijgen van een indicatieve waarde van de onderneming
Categorie: Verkopers, kopers, ondernemers
Welke gegevens Rechtsvorm, leeftijd, gewenst bruto inkomen per maand, gewenste vermogensopbouw, netto omzet, inkoopwaarde omzet, aantal vennoten, lonen en salarissen, sociale lasten, afschrijvingen, overige personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, autokosten, kantoorkosten, algemene kosten, investering NWKg, rentedragend vreemd vermogen, liquide middelen, financiele vaste activa, Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres. 
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Export via csv
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Contactformulier, doel is contact met onze organisatie te krijgen.
Categorie: Bezoekers, gebruikers website, verkopers, kopers, ondernemers, adviseurs
Welke gegevens Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Gegevens komen in email, email wordt gearchiveerd
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Boekaanvraag, doel om een link naar  het ebook te ontvangen
Categorie: Bezoekers, gebruikers website, verkopers, kopers, ondernemers, adviseurs
Welke gegevens Naam, e-mail, telefoonnummer
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Gegevens komen in email, email wordt gearchiveerd
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Inschrijven nieuwsbrief, doel om wekelijks de nieuwste profielen in je mailbox te ontvangen. 
Categorie: Bezoekers, gebruikers website, verkopers, kopers, ondernemers, adviseurs
Welke gegevens Naam e-mail, telefoonnummer
Bewaartermijn Oneindig
Dataportabiliteit Mogelijkheid tot afmelden 
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
Doel gegevensopslag: Whitepaper aanvragen "Bedrijf (ver)kopen: Alles wat je moet weten van A tot Z"
Categorie: Bezoekers, gebruikers website, verkopers, kopers, ondernemers, adviseurs
Welke gegevens:  Voornaam, e-mail, postcode
Bewaartermijn: Oneindig
Dataportabiliteit: Gegevens komen in email, email wordt gearchiveerd
Binnen/buiten EU: Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 
   
INTERN  
Categorie: Personeelsadministratie, doel om salaris uit te keren
Welke gegevens Naam,adres, huisnummer, woonplaats, BSN, geboortedatum, salaris, burgelijke staat, kopie identiteitsbewijs
Bewaartermijn In geval van uitdiensttreding 2 jaar,  in geval van actuele medewerkers oneindig, sollicitatiegegevens; 4 weken na afronden sollicitatieprocedure tenzij sollicitant toestemming geeft gegevens te behouden
Dataportabiliteit Fysieke map in kast, digitaal dossier op beveiligde server
Binnen/buiten EU Binnen EU
Mate van beveiliging Afgeschermd via beveiligde server, alleen toegankelijk via inloggen met gebruikersnaam plus wachtwoord. 

 

Bezoekers, gebruikers website, verkopers, kopers, ondernemers, adviseurs