Terug naar het overzicht

Wat is mijn bedrijf waard?

Weet je wat je bedrijf waard is? Er zijn verschillende manieren om erachter te komen hoeveel een bedrijf waard is. Op de volgende momenten is het belangrijk om te weten hoeveel je bedrijf waard is:

 • Bij optieregelingen voor medewerkers
 • In het geval van een fusie
 • Als een persoonlijke onderneming wordt omgezet in een besloten vennootschap
 • Bij een juridische herstructurering van het bedrijf
 • Wanneer het aantal vennoten verandert
 • Wanneer de ondernemer te overlijden komt
 • Bij een echtscheiding die leidt tot een boedelverdeling

Waar let een specialist op bij de waardebepaling? Wanneer een specialist een waardebepaling uitvoert, begint hij bij de balans en de balansen van de afgelopen jaren. Hij ziet zo hoe het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkelt heeft, of er een groei zit in de jaarlijkse winst, wat de waarde is van al je activa en of dit door de jaren heen ook in waarde is toegenomen. Passen deze ontwikkelingen ook in de ontwikkeling van de branche? Daarna gaat hij proberen de plus- en minpunten van je bedrijf op te stellen. Waar blinkt jouw bedrijf echt in uit en wat zijn enkele verbeterpunten? Met al deze informatie zal de specialist proberen te voorspellen hoe de winst er uit zal zien in de toekomst en  proberen de potentie van het bedrijf in kaart te brengen.

Drie verschillende methodes

Er zijn drie methodes om de waarde van een onderneming te berekenen en meestal gebruikt een specialist een combinatie van methodes. Hierdoor kan een specialist accurater bepalen wat je bedrijf waard is. Een waardebepaling kan gedaan worden op basis van:

De intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van de onderneming. Eigenlijk wordt er heel simpel gekeken naar alle activa en passiva die je bedrijf bezit en dan wordt het sommetje gemaakt: Alle bezittingen van het bedrijf - de schulden van het bedrijf = de intrinsieke waarde (wat er overblijft aan waarde). Als je bedrijf erg goede winstmogelijkheden heeft, wordt de goodwill opgeteld bij de intrinsieke waarde. Goodwill is een vergoeding die je ontvangt voor de winstcapaciteit. De methode van de intrinsieke waarde is een redelijk duidelijke methode, maar het gaat wel over één moment. Verder worden de kwaliteit van het personeel, het toekomstperspectief en het winstperspectief niet meegenomen in de waarde.

De rentabiliteitswaarde

Bij de rentabiliteitswaarde gaat het om de gemiddelde winstverwachting. Er wordt gekeken naar de winstgroei van de afgelopen jaren en op basis daarvan wordt de toekomstige winstgroei voorspeld. Deze methode gaat uit van de gedachte dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt hoeveel de bezittingen van het bedrijf waard zijn maar het vooral draait om wat het bedrijf opbrengt. Als een bedrijf een jaarlijkse winst heeft van één miljoen euro maakt het eigenlijk niet zo veel uit of het nu gaat om een bedrijf met activa ter waarde van tien miljoen euro of honderd miljoen euro. Het draait uiteindelijk toch om de winst. Het probleem van deze methode is dat het echter niet zeker is dat de toekomst net zo zal verlopen als het verleden, waardoor de voorspellingen niet altijd zullen kloppen.

De discounted cashflowmethode, ookwel de dcf-methode genoemd

Bij de discounted cashflowmethode kijkt een specialist naar de hoeveelheid geld die de onderneming kan verdienen (de cashflow) en om kan zetten in een contante waarde. Deze methode gaat alleen uit van cashflows en niet van winsten, in tegenstelling tot de rentabiliteitsmethode. De cashflowmethode heeft wel gemeen met de rentatbiliteitsmethode dat er wordt uitgegaan van aannames over de toekomst, waardoor het dus niet altijd zo zal lopen als voorspeld is.

Een combinatie van meerdere methodes

Al deze methodes zijn afzonderlijk van elkaar niet voldoende, omdat bij elke methode op een andere manier naar het bedrijf wordt gekeken. Daarom dient er een combinatie van methodes gebruikt te worden voor een goede waardering. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan en is, mits niet goed uitgevoerd, niet erg betrouwbaar. Haal er daarom op tijd een specialist bij voor diens advies en weet wat je bedrijf waard is.

 • bedrijfsverkoop
 • waarde
 • waarderingsmethodes
 • taxatie
 • waardebepaling
 • verkopen bedrijf
 • verkoop bedrijf
 • waarde bedrijf
 • voorbereiding bedrijf verkopen
 • waarde bepalen
 • waardering
 • bedrijf