Terug naar het overzicht

Ondernemersbeloning (af)

Ondernemingsbeloning (af): In een eenmanszaak (EZ) of een Vennootschap onder Firma (VOF) vormt het resultaat voor belastingen feitelijk het bruto-inkomen voor de ondernemer(s). Binnen de kostenstructuur is geen rekening gehouden met de beloning voor de ondernemer(s), dit dient echter wel opgenomen te worden zodat een zuiver beeld ontstaat van de “overwinsten”. Als bezoldiging voor de ondernemer wordt gerekend met een bruto inkomen van € 40.000 per jaar. Indien de onderneming een VOF betreft dient deze vergoeding feitelijk vermenigvuldigd te worden met het aantal fulltime ondernemers die in de onderneming actief zijn.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.

  • Bedrijfsovername
  • bedrijf kopen
  • bedrijfsoverdracht
  • Bedrijf verkopen
  • ondernemersbeloning
  • bedrijventekoop.nl