Profile number 65156

ICT-bedrijf met een energiesoftware-product

01/09/2016 Date added

Located in

Gelderland

General information

Sector

IT service

Type of company

IT services

Legal entity

None

Type of transaction

To be determined

Life phase enterprise

Full-grown

Employees in FTE

< 5

Type of buyer

Investor


Financial information

Turnover last financial year

0 - 100.000

Asking price

To be agreed

Earnings before taxes

Confidential


Other
Propositie Het bedrijf heeft een jarenlange staat van dienst op het gebied van kennis en ervaring in het ontwikkelen en in de markt zetten van energiesoftware-producten. Dit doet men primair als SAAS (Software as a Service) of in opdracht van anderen. Om de markt voor te blijven en de koppositie te behouden, is een snelle doorontwikkeling en investering in capaciteit nodig. Wegens de grote opschalingskansen heeft de DGA besloten om een deel van het bedrijf over te dragen. De DGA is bereid om zich voor langere periode in te spannen voor een succesvolle toekomst. Producten Op dit moment heeft het bedrijf een aantal interessante eigen product/dienst-combinaties voor verschillende doelgroepen in portefeuille die voor 90% uitontwikkeld zijn. Alle producten zijn marktrijp en er wordt reeds omzet mee gegenereerd. Er dienen nog geringe investeringen in het belangrijkste product te worden gedaan om het marktaandeel verder te vergroten en de concurrentie verder op achterstand te plaatsen. Voor deze investering is subsidie aangevraagd. De producten kenmerken zich door modulariteit, doelgroepgerichtheid en flexibiliteit. De producten bieden diensten voor zowel eindgebruiker (huishouden) als voor bouwers en woningcorporaties. Het product wordt tegen lage kosten geproduceerd en in de markt gezet. De software maakt gebruik van open source (geen eigen) hardware en kan verschillende bronnen uitlezen. Toepassing van het product is in 2016 verplicht gesteld en moet voldoen aan strenge eisen. Er is een sterke samenwerking met een van de grootste netbeheerders om energiedata beschikbaar te stellen voor de software. Naast deze producten houdt het bedrijf zich bezig met onder andere ontwikkeling van energiesoftware op maat, projectmanagement van softwareontwikkeling voor derden en consultancy. Markt Het bedrijf opereert in de markt van de duurzame woningbouw (0-opdemeter markt). Deze markt is nog klein, echter sterk groeiende, mede ingegeven door de ambitie van de overheid om in 2020 100.000 0-opdemeter woningen te realiseren (nieuwbouw en renovatie). De markt beperkt zich echter niet alleen tot Nederland maar kan internationaal uitgerold worden. Product A wordt primair B2B (installateurs en bouwondernemingen) aangeboden maar kan ook als B2C (via webshop of energieretailer) verkocht worden. Team Het bedrijf maakt gebruik van een poel van medewerkers die op afroep beschikbaar zijn. De medewerkers worden enkele dagen tot weken per jaar ingehuurd. De DGA voert zelfstandig de directie en is het gezicht naar buiten voor de organisatie. Het team bestaat, naast de DGA, uit vier personen met elk hun eigen specialiteit. Profiel investeerder Een investeerder die een strategische positie op de 0-opdemeter markt zoekt en affiniteit heeft met energie & ict en/of duurzame bouw. Het is bijvoorbeeld een ervaren management buy-in (MBI)-koper, een technologie-aanbieder (warmtepompen, zonnepanelen), een innovatief energiebedrijf dat wil investeren in een nieuw businessmodel in de NOM-markt of een grote bouwer met sterke positie in NOM-markt. Het bedrijf is bereid om, los van eigen projecten, een onafhankelijk software-aanbod te willen doen en daarmee bereid om het bedrijf een onafhankelijke marktpositie te laten behouden. Organisatie en financials Het bedrijf is gevestigd in en huurpand in Oost-Nederland.