Profile number 65016

Investering in woonzorg-concept

12/07/2016 Date added

Located in

The Netherlands

General information

Sector

Service industry

Type of company

Health care

Legal entity

Private limited company

Type of transaction

To be determined

Life phase enterprise

Full-grown

Employees in FTE

< 5

Type of buyer

Investor


Financial information

Turnover last financial year

Confidential

Asking price

To be agreed

Earnings before taxes

Confidential


Other
Een van onze relaties heeft op het gebied van woonzorg een geheel nieuw concept ontwikkeld. Dit concept is samengesteld uit de volgende componenten: • het ontwikkelen en bouwen van levensloopbestendige woningen in de verhuursfeer voor senioren in een begijnhof-achtige (met aandacht voor veiligheid) opzet • het voorzien in alle mogelijke vormen van zorg op het moment dat hieraan behoefte ontstaat Dit concept blijkt bij veel gemeentes in Nederland, mede door het feit dat hiermede een gedeelte van de werkzaamheden uit handen wordt genomen, zeer goed aan te slaan. Ten behoeve van de zorgcomponent zijn contacten gelegd en worden overeenkomsten gesloten met diverse lokale zorgaanbieders. Qua stichtingskosten hebben de projecten een omvang van ca. € 2,5 tot € 5 mln met een aanvangsrendement van 5,5 tot 6 % waarbij het rendement op de eigen inbreng (a.g.v. de hefboomwerking u.h.v. een gedeeltelijke bancaire financiering) kan oplopen naar 7 tot 8 %. Teneinde de uitrol van dit concept te versnellen zijn wij op zoek naar investeerders/beleggers in het onroerend goed in combinatie met het zorgaspect. Hierbij kan de verhuur van de woningen in haar geheel worden verzorgd door de initiatiefnemer van dit woonzorg-concept. Bij interesse is er uiteraard uitgebreide informatie beschikbaar.