Profile number 37740

Unieke en geoctrooieerde tool voor de automotive branche

29/06/2009 Date added

Located in

Europe

General information

Sector

Engineering

Type of company

Metal conversion

Legal entity

Firm

Type of transaction

Shares

Life phase enterprise

Full-grown

Employees in FTE

< 5

Type of buyer

  • MBI candidate
  • Strategic acquisition


Financial information

Turnover last financial year

Confidential

Asking price

To be agreed

Earnings before taxes

Confidential


Other
Een vinding (gereedschap en werkwijze) op het gebied van probleemloos verwijderen van defecte en afgebroken gloeistiften: tooling voor de branche automotive. Hierop is een Nederlands octrooi met Europees nieuwheidsonderzoek af-gegeven c.q. positief uitgevoerd. Uitvinder is een technisch geori?nteerd persoon, geen commerci?le partij. Ten aanzien van de tool is een beredenering opgesteld van het marktpotentieel, echter vermarkting ervan valt buiten het interessegebied. Derhalve wordt de vinding ter overname aangeboden. Hetgeen aangeboden wordt betreft een octrooi, alsmede alle bijkomende rechten, dat middels een activatransactie kan worden overgenomen. De vinding wordt aangeboden in de vorm van een toolset alsmede de tekeningen en een handleiding. Deze set bevat het unieke gereedschap alsmede enkele andere bijkomende gereedschappen inzake het verwijderen van defecte gloeistiften. Een werkend prototype is beschikbaar. De vraagprijs is opgebouwd uit 2 elementen: een ??nmalige vergoeding van ? 40.000 + over de eerste 5 jaar en 10% royaltyvergoeding van de gerealiseerde omzet door de verkoop van de uitvinding.