Profile number 107019

Bemiddelaar in de zorg

10/10/2023 Date added

Located in

West-Nederland

Also interesting for this region (s)

 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • Zuid-Nederland

General information

Sector

Healthcare

Type of company

Other

Legal entity

Private limited company

Type of transaction

Shares

Life phase enterprise

Growing

Employees in FTE

5 - 10

Type of buyer

 • MBI candidate
 • Strategic acquisition
 • Investor


Financial information

Turnover last financial year

€ 2.500.000 - € 5.000.000

Asking price

€ 1.000.000 - € 2.500.000

Earnings before taxes

Confidential


Company history/background

Onderneming met uniek businessmodel en veel groeipotentie zoekt strategische partner om haar bestaande positie in de Nederlandse zorgmarkt te verbreden. Het pallet aan dienstverlening van de zorgverleners loopt van een lage tot een hoge mate van zorgbehoefte. De onderneming heeft een sterke marktpositie en een actieve commerciële marktbenadering.

 • Bedrijfsactiviteiten

De onderneming bemiddelt tussen cliënten/opdrachtgevers met de concrete behoefte aan (particuliere) thuiszorg en de goedopgeleide zorgverleners (uitsluitend zzp’ers). Derhalve absoluut geen sprake van inbedding van zzp’ers. Er wordt rechtstreeks gefactureerd aan de particuliere cliënten/opdrachtgevers. Deze afnemers groep kenmerkt zich door een (ruim) bovenmodale financiële situatie. 

 • Kansen

De onderneming staat aan de vooravond van nieuwe fases in de bedrijfsexploitatie. Opschaling van de huidige activiteiten met een aanvullende verbreding van de bedrijfsactiviteiten moeten worden ingezet. De aanvullende dienstverlening past naadloos bij de huidige dienstverlening en kent eveneens een zeer (financieel) interessant verdienmodel.


Company activities
 • Reden van verkoop

Het inspelen op de huidige marktmogelijkheden vanuit de bestaande exploitatie en het dagelijks aansturen van de onderneming geven de ondernemer onvoldoende ruimte om verdere groei snel zelfstandig te realiseren. De onderneming vraagt hierdoor om een andere type ondernemer.

 • Kerncijfers

De brutozorg-omzet voor 2023 zal ruim € 4.400.000 bedragen (stijging van 13,5% ten opzichte van 2022). Voor 2024 zal naar verwachting een verdere stijging plaatsvinden. De bedrijfseigen netto omzet bedraagt over 2023 zal ruim  € 1.075.000. De bedrijfsresultaten zijn structureel (zeer) positief. Op basis van de huidige bedrijfsactiviteiten bedraagt de EBITDA-marge circa 30%. Bij de verdere groei zal niet alleen de brutomarge verbeteren maar ook de EBITDA-marge.


Unique selling points
 • Transactievorm

Aangeboden wordt 100% van de aandelen van de onderneming. De huidige eigenaar wil (indien gewenst) actief bijdragen aan de verdere groei van de onderneming op specifieke werkzaamheden in de onderneming.

 • Geschikt voor

De onderneming is interessant voor strategische partijen/investeerders in de zorgmarkt of de detacherings-/uitzendbranche. De huidige positie van de onderneming is een ideale basis om verdere uitbouw en groei verder in gang te zetten om de diverse commerciële marktmogelijkheden verder te gaan benutten en de onderneming naar het volgende niveau te brengen. Of de onderneming als een aanvullend onderdeel bij een grote speler in de zorg-/detacherings-/uitzendbranche toe te voegen.

Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst komt meer informatie beschikbaar.


Bemiddelaar in de zorg
Region
West-Nederland
Sector
Healthcare
Type
For sale
Turnover
2.500.000 - 5.000.000
Overname
1.000.000 - 2.500.000
Get in contact Save to favourites

Interested or more information?

You can get in touch with the profile provider free of charge and without obligation. After entering your e-mail address you can express your interest or request more information. The data requested by us is intended solely for making contact and will therefore be treated discretely by the receiving party.

This is how you get in touch:

 • Enter your e-mail address below
 • If it is already known, log in or click on forgot password
 • Then fill in the response form and send it
 • We check your response and send it to the provider
 • The provider will contact you within 7 days
 • Didn't hear anything after 7 days? Let us know


Accompanying text for provider

 • Ask your questions
 • Indicate where your interest comes from
 • Tell something about your background

Available capital

Please note: financing a business acquisition requires a minimum of 25% own contribution.


This data is only intended for establishing contact. The data is checked by us before we send it to the provider. Responses that are incomplete or contain incorrect information will not be forwarded.

Postal code

Please enter your postal code and house number and the address will be filled in automatically.


E-mail

Make sure you enter the right data, otherwise the owner cannot contact you.

Phone number

If we contact you, we will always do so confidentially. Please be sure to enter the right number.

Mobile phone number

If we contact you, we will always do so confidentially. Please be sure to enter the right number.


After posting this reaction, an account will be created for you automatically. From here you can easily manage these and any subsequent responses. Create a password below. The password must be at least 6 characters long.