Profile number 103899

Personeelsdiensten: Uitzenden, projectdetachering en bemiddelen in infra, bouw, techniek, installatie, groen en transport

30/05/2022 Date added

Located in

Zuid-Nederland

General information

Sector

Service industry

Type of company

Temp labour

Legal entity

Private limited company

Type of transaction

Shares

Life phase enterprise

Growing

Employees in FTE

5 - 10

Type of buyer

 • Strategic acquisition
 • Investor


Financial information

Turnover last financial year

> 5.000.000

Asking price

To be agreed

Earnings before taxes

€ 1.000.000 - € 2.500.000


Company history/background

De onderneming is gespecialiseerd in uitzenden, (project-) detachering en bemiddeling bij de inzet van flexibel niet-, lager of middelbaar opgeleid personeel, werkzaam in de uitvoering van projecten.


Company activities

Een gerenommeerde onafhankelijke organisatie, die primair commerciële hoofd- en onderaannemers in bouw en infra, groen en cultuurtechniek, grondverzet, landbouw, installatie/ leidingwerken en transport, alsmede aanverwante technische branches, bedient en voorziet van flexibel personeel, middels uitzenden, (project-) detachering en bemiddeling.

Met een geconsolideerde omzet van circa € 9 miljoen, is de onderneming een van de bekendere spelers in het specifieke marktsegment en regio waarin deze actief is.

Kandidaten zijn hoofdzakelijk niet- of lager tot middelbaar opgeleid personeel, werkzaam in de uitvoering van projecten.

De onderneming ondersteunt vanuit haar technische expertise ook bij de inzet van kwalitatief hoogwaardig personeel door advisering, planning en coördinatie van projectprocessen Voorziet ernaast ook in advisering bij personeelsvraagstukken van opdrachtgevers omtrent arbeidsverhoudingen, contract & cao richtlijnen, actuele wet- & regelgeving als ook payrolling.


Unique selling points

De aangeboden onderneming heeft een ruim en stabiel bestand van kandidaten en aanloop door haar goede naamsbekendheid als werkgever in de technische (bouw)sector.

 


Other

De onderneming vervult tevens een begeleidende en ondersteunende rol in de zoektocht van kandidaten naar passend werk, loopbaanontwikkeling en bijscholing. In de verhouding ondersteuning op sociaal/ maatschappelijk vlak en werkactiviteiten, wordt getracht een stabiele en constante werkinzet te realiseren.

Door haar intensieve en duurzame ondersteuning bij arbeidsparticipatie- en sociale re-integratietrajecten, wordt ook een verbindende rol vervuld in de samenwerking tussen publieke (sociale) instellingen en commerciële opdrachtgevers.

De onderneming voldoet aan alle gebruikelijke en gangbare vereisten, normen en certificeringen.


This profile has been put on-hold by the user. It cannot be responded to at this time.

Personeelsdiensten: Uitzenden, projectdetachering en bemiddelen in infra, bouw, techniek, installatie, groen en transport
Region
Zuid-Nederland
Sector
Service industry
Type
For sale
Turnover
> 5.000.000
Overname
To be agreed

This profile has been put on-hold by the user. It cannot be responded to at this time.

Interested or more information?

You can get in touch with the profile provider free of charge and without obligation. After entering your e-mail address you can express your interest or request more information. The data requested by us is intended solely for making contact and will therefore be treated discretely by the receiving party.

This is how you get in touch:

 • Enter your e-mail address below
 • If it is already known, log in or click on forgot password
 • Then fill in the response form and send it
 • We check your response and send it to the provider
 • The provider will contact you within 7 days
 • Didn't hear anything after 7 days? Let us know


Accompanying text for provider

 • Ask your questions
 • Indicate where your interest comes from
 • Tell something about your background

Available capital

Please note: financing a business acquisition requires a minimum of 25% own contribution.


This data is only intended for establishing contact. The data is checked by us before we send it to the provider. Responses that are incomplete or contain incorrect information will not be forwarded.

Postal code

Please enter your postal code and house number and the address will be filled in automatically.


E-mail

Make sure you enter the right data, otherwise the owner cannot contact you.

Phone number

If we contact you, we will always do so confidentially. Please be sure to enter the right number.

Mobile phone number

If we contact you, we will always do so confidentially. Please be sure to enter the right number.


After posting this reaction, an account will be created for you automatically. From here you can easily manage these and any subsequent responses. Create a password below. The password must be at least 6 characters long.