Menu

Specialisten in jouw regio

Advocaten Unie

Vondellaan 12
Eindhoven

Telefoon
06- 506 785 88

Als ondernemer krijgt u er zonder twijfel een keer mee te maken: een fusie of een overname. Het besluit tot fuseren of ver-/aankoop van bedrijfsonderdelen kan voortkomen uit allerhande situaties. Bedrijven maken onder andere gebruik van fusies en overnames om het productaanbod te verbreden, marktaandeel op te bouwen of nieuwe markten te betreden. 

Opties
Om dergelijke transacties probleemloos te laten verlopen, is het essentieel gedegen juridisch advies in te winnen en de transactie goed te laten begeleiden. De advocaten van de Advocaten Unie hebben hiervoor de juiste kennis in huis: niet alleen op juridisch gebied, maar door de landelijke spreiding zijn zij ook bekend met uw lokale markt en sector en de daaraan verbonden specifieke voor- en nadelen.  

De specialisten van de Advocaten Unie op het gebied van Europees- en internationaal recht en de samenwerking binnen het Law Exchange International - netwerk maken het mogelijk om ook grensoverschrijdend te werken.

Het stappenplan
Het proces van een fusie en/of een overname is in diverse fasen onder te verdelen:.
1. de vaststelling van uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen;
2. de inventarisatie van relevante informatie door onder andere:
a. besprekingen met partijen; en
b. het opstellen of bestuderen van informatiememoranda ;
3. het opstellen van een intentieovereenkomst;
4. het voeren van een gedegen due diligence onderzoek ;
5. de onderhandelingen op basis van de uitkomsten van de verkregen informatie;
6. het opstellen van het definitieve contract;
7. de ondertekening en levering; en
8. de nazorg en evaluatie.

Elke bedrijf, maar ook elke sector en markt is anders. De advocaten van de Advocaten Unie kunnen u helpen elke fase op de, voor juist uw bedrijf, beste wijze te doorlopen.