Specialisten in jouw regio

Accoris Corporate Finance

Hanzeweg 20
7418 AT Deventer

Telefoon
0570 - 64 07 77

Accoris® is een organisatie van accountants, fiscalisten, juristen, management consultants , Afas experts en EDP-auditors, welke zich richt op het begeleiden van ondernemingen en (semi) overheidsorganisaties bij een breed scala aan financiële vraagstukken. Wij doen dit vanuit een continue betrokkenheid bij het belang van onze cliënt, denkend en handelend als ondernemers voor ondernemers. Bij onze beroepsuitoefening hanteren wij de volgende kernwaarden:
 • Integriteit,
 • Professionaliteit,
 • Betrokkenheid en
 • Samenwerking.
 
Accoris® heeft haar dienstverlening op een aantal deelgebieden gesplitst in units om haar toegevoegde waarde voor cliënten te kunnen vergroten via bundeling van relevante kennis en expertise. Denk hierbij aan:
 • Corporate Finance
 • Corporate Governance
 • Audit Services
 • Ondernemersservice
 • Werkgeversservice
 • Afas Support
 • Academy
 
De professionals beschikken over uiteenlopende vaardigheden en zijn uit verschillende disciplines afkomstig. Afhankelijk van de opdrachtsituatie kan het optimale team worden samengesteld. Deze formule stelt ons in staat gerichte en doeltreffende activiteiten te ontplooien met betrekking tot de uitvoering van een opdracht.