laatst bijgewerkt op: 23-06-2017

Dit profiel is verkocht of niet meer actief. Onder aan de pagina vindt u meer profielen die corresponderen met dit profiel.


WINSTGEVEND BEDRIJF IN INFRASTRUCTUUR

profiel nr. geplaatst branche soort bedrijf
57596 17-05-2013 Bouw Grond-, water- en wegenbouw
regio transactievorm aantal personeelsleden oppervlakte in m2
Nederland Aandelentransactie 10 - 50 N.v.t.
omzet laatste boekjaar resultaat voor belasting overnameprijs rechtsvorm
€ 1.000.000 - € 2.500.000 € 100.000 - € 200.000 € 100.000 - € 150.000 B.V.

omschrijving

De onderneming:
Het betreft een winstgevend bedrijf in de infrastructuur, met tevens een 50% belang in een joint venture, welke is opgericht voor een langdurig onderhoudscontract binnen een gemeente.

De onderneming richt zich met name op projecten waar de ingrediënten grondwerk, rioleringen en verhardingen in voorkomen. De opdrachtgevers in deze projecten zijn voornamelijk gemeentelijke of provinciale overheden en andere grote aannemers. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren zo’n 10 vaste werknemers in dienst gehad.

Activiteiten van de onderneming:
De ondernemer is in 2004 als kleine onderaannemer begonnen. De onderneming kende een snelle groei en had in 2006 reeds 6 werknemers in dienst. De drang om professioneler te worden leidde tot de stap van onderaannemer naar aannemer.
De ambitie om een serieus bedrijf te worden bleef enorm leven en de ondernemer ging dit, naast het inzetten van bekwaam (geschoold) personeel, proberen duidelijk te maken door zich te onderscheiden in de vorm van certificaten en scholing. Inmiddels heeft de onderneming sinds 2007 het certificaat van de Stichting Erkenning Bestratingsbedrijf (SEB), het VCA** certificaat alsmede het NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat. Tevens is de onderneming een erkend leerbedrijf voor leerling stratenmakers en machinisten (gecertificeerd door Fundeon). Ook heeft de ondernemer de KOB opleiding voor aannemers genoten en heeft hij certificaten hiervoor.

Prestaties van de onderneming:
De onderneming heeft ook de invloed van de recessie gevoeld. De onderneming had in 2008 en 2009 en omzet van EUR 1,5 mio. op jaarbasis, maar zag deze in de jaren 2010 en 2011 dalen naar ruim EUR 1,1 mio.
De onderneming heeft echter goed geanticipeerd op de teruglopende inzet en heeft daardoor de winstgevendheid kunnen verbeteren. In 2011 is er op de omzet van EUR 1,1 mio. een winst gedraaid van EUR 105k (holding en werkmaatschappij geconsolideerd). Deze lijn heeft de organisatie doorgetrokken in 2012, waarin het groeide naar een omzet van EUR 1,4 mio, met een winstgevendheid van EUR 152k.
Door de winstgevendheid is het eigen vermogen als totaal van de balans ook sterk gestegen, naar 27,0%. Dit betekent dat de onderneming goed presteert op het gebied van solvabiliteit. De bank heeft echter het rekening courant gekoppeld aan de debiteurenstand, waardoor extra groei moeilijk is.

Voor 2013 verwacht de onderneming wederom een goed jaar. Het orderboek van 1 april 2013 laat een nog te realiseren omzet zien van EUR 1,5 mio. Voor 2013 betekent dit voor de onderneming een omzet die vanaf 1 april t/m 31 december al zeker is van circa EUR 420k. Voor de joint venture is dit een omzet voor 2013 van circa EUR 500k. Zeer positief is dat er een zeer grote lange termijn overeenkomst in zit voor het woonrijp maken van een nieuwbouwwijk. Deze biedt voor de komende 3 tot 4 jaar al zekerheid voor een deel van de omzet (omzetgrootte nog te behalen is EUR 780k). Ook in de joint venture zit een langlopend contract. Het betreft het onderhoudscontract voor een gemeente, waar op jaarbasis een besteding van circa EUR 500k uit voorkomt.

Behoefte van de onderneming:
De onderneming kent een groeiende omzet, en is op zoek naar extra kapitaal (EUR 100k). Het rekening courant is door de huisbankier gekoppeld aan de debiteurenstand, waardoor het moeilijker is voor de onderneming om door te groeien. Vanwege dit aspect, is de ondernemer op zoek naar kapitaal buiten de bancaire route om. Dit mag een informal investor zijn, maar ook voor actieve participanten staat de onderneming open. Kapitaal kan zowel in de vorm van financiering, alsmede risicodragend.

De ondernemer is bereid om een eigen verstrekte lening achter te stellen, wat tot de verbeterde solvabiliteit leidt. Dit gaat om een bedrag van EUR 37,5k wat door de ondernemer gedurende de jaren in de onderneming is gebracht voor diverse doeleinden.

Motieven voor investeren/financieren:
Er kan een rente worden ontvangen op een eventuele financiering, in geval van een investering kan een belang worden verkregen in een winstgevende organisatie.


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/2130405203/web/templates/partials/footer.php on line 29