laatst bijgewerkt op: 28-03-2017
franchise formules
Doppio Espresso Franchise B.V
Doppio Espresso Franchise B.V Franchise
BilancioBudget BV
BilancioBudget BV Assurantietussenpersonen
OPTIE 1
OPTIE 1 Elektrotechnische detailhandel
123Wonen dé verhuurmakelaar
123Wonen dé verhuurmakelaar Bemiddelaars in onroerende zaken
Uw advertentie hier?
MEER FRANCHISEFORMULES De Nationale Franchise & Formulegids Franchise connect

BilancioBudget BV

bedrijf branche soort bedrijf BilancioBudget BV
BilancioBudget Dienstverlening Assurantietussenpersonen
datum oprichting datum franchise contractduur facturatie
14-10-2014 2013 Later te bepalen Maandelijks
fee exploitatie fee overig entreefee minimale investering
9% van de omzet tot €50.000 excl. BTW, 7% van de omzet vanaf €50.000 excl. BTW De franchisefee en backofficekosten € 8.900,-
verwachte opbrengst terugverdientijd maximale huur vorig jaar
Vertrouwelijk 6 - 12 maanden N.V.T.
oppervlakte in m2 inwoner aantal internationaal actief? internationale vestigingen?
N.V.T. N.V.T. Nee nee
website zone expansie zoekt franchisers in? vestigingen
www.bilanciobudget.nl Nederland Nederland. N.V.T.

Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van een franchiseformule met betrekking tot het beheer van gelden van cliënten en het voeren van beschermings- en testamentair bewind over het vermogen van cliënten als-mede het voeren van budgetbeheer ten behoeve v

Steeds meer mensen in Nederland hebben problemen met hun persoonlijke financiën. Niet iedereen kan de verantwoordelijkheid aan van het zelfstandig beslissen over financiële zaken. Met beschermingsbewind of budgetbeheer worden deze mensen geholpen door hun financiën (even) uit handen te geven.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is voor mensen die door hun fysieke of mentale gesteldheid hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Het is vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Sinds 1 januari 2014 kan een bewind ook wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden uitgesproken. De kantonrechter wijst een bewindvoerder aan om de financiële belangen van deze groep te behartigen.

Budgetbeheer
Bij budgetbeheer kiest iemand op vrijwillige basis om de persoonlijke financiën te laten verzorgen door een deskundige en vertrouwde budgetbeheerder. Inkomsten komen binnen op een afgeschermde beheerrekening. Er worden afspraken gemaakt over de beschikking van de gelden en de duur van het beheer. De cliënt wordt geholpen om zelf weer grip op in- en uitgaven te krijgen. Eventueel wordt een schuldhulpverlener ingeschakeld bij onaflosbare schulden.

BilancioBudget
BilancioBudget zet zich in voor mensen die hulp of advies nodig hebben bij (dreigende) financiële problemen. BilancioBudget betekent letterlijk “Balans in het budget”. BilancioBudget is een begrip op het gebied van bewindvoering en budgetbeheer. Onze visie is om deze positie uit te bouwen door een landelijke dekking en toonaangevende dienstverlening. Dit bereiken we door samenwerking met ondernemende bewindvoerders die net als wij onze cliënten financiële gemoedsrust willen geven door goed rentmeesterschap en persoonlijke dienstverlening.

De franchiseformule van BilancioBudget
BilancioBudget is een franchiseformule die ondernemers in de gelegenheid stelt om hun eigen bedrijf in financieel beheer succesvol en winstgevend te exploiteren. Samenwerking met BilancioBudget betekent samenwerking op basis van een “total business concept”: een combinatie van vakinhoudelijke samenwerking c.q. kennisdeling én samenwerking op marketinggebied én samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering c.q. bedrijfsprocessen.
Misschien heb je al vaker overwogen om als ondernemer aan de slag te gaan. Ondernemer worden is een grote stap. Het geeft vrijheid en energie maar kent ook de nodige risico’s. BilancioBudget is op zoek naar kandidaten die als franchisenemer een succesvolle onderneming willen opbouwen in een dynamische branche. Ondernemen binnen een franchiseformule betekent dat er over veel zaken al is nagedacht en allerlei faciliteiten zijn geregeld.

Wat verwacht Bilancio Budget van een kandidaat franchisenemer / bewindvoerder?
• Minimaal een opleiding op HBO-niveau dan wel de beschikking over een aantoonbaar HBOwerk- en denkniveau.
• Aanvullend een vakspecifieke opleiding op het gebied van bewindvoering c.q. budgetbeheer of de bereidheid deze opleiding te volgen voor aanvang van de onderneming.
• Je wilt je blijven ontwikkelen op je vakgebied en bent daarom bereid om minimaal tweejaarlijks een bijscholingsactiviteit te verrichten. Deze scholingsactiviteit moet minimaal een dagdeel beslaan en is gericht op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden met betrekking tot bewindvoering. Bij voorkeur wordt de scholingsactiviteit gevolgd bij een door de BilancioBudget aangegeven organisatie.
• Je bent in het bezit van een geldige “Verklaring Omtrent het Gedrag”.
• Je hebt aantoonbare commerciële en financiële ervaring.
• Je bent administratief gedisciplineerd en stressbestendig.
• Je hebt affiniteit met de doelgroep.
• Je bent bereid contact te onderhouden met cliënten op basis van gelijkwaardigheid.

De franchisefee is verschuldigd ten behoeve van overheadkosten van het hoofdkantoor en beslaat een vast bedrag per maand van € 100,-

De backoffice wordt berekend aan franchinenemer. Deze bestaat uit:
o een vast bedrag per maand voor het gebruik van de backofficefaciliteit van € 50,-
o een variabel bedrag per maand van € 22,50 per cliënt voor bewindvoering en € 17,50 per cliënt voor budgetbeheer.
De backoffice fee is verschuldigd vanaf de opvoering van de 1ste client.