Terug naar het overzicht

Waarde en prijs bij een overname

Nog voor een onderneming wordt gestart komt de vraag op of men kan spreken over een goede, zinrijke beslissing, althans in economische zin. De ondernemer dient zich deze vraag te stellen en kan voor het nemen van die beslissing een beslisregel hanteren.

Beslisregel

Binnen de economie geldt dat iets zinrijk genoemd kan worden indien economische waarde wordt toegevoegd. Deze wordt berekend door de operationele geldopbrengsten, na belasting, te verminderen met alle operationele gelduitgaven inclusief alle vermogenskosten en belastingen. Daarbij kijkt men niet alleen naar het lopende of volgende boekjaar. In de berekening worden alle verwachte geldstromen opgenomen. De ondernemer zal het verwachte koopgedrag en de daarbij behorende prijzen kunnen formuleren. De daaruit ontstane geformaliseerde verwachte opbrengsten worden geconfronteerd met de prijzen die betaald moeten worden voor de aan te wenden hulpmiddelen en de in te schakelen arbeid. Natuurlijk moeten ook de vermogensverschaffers een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding is afhankelijk van het verwachte risico en is dus voor iedere verschaffer en vermogensvorm verschillend. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet.

Economische toegevoegde waarde

Het bedrag dat overblijft nadat de vermogenverschaffers zijn vergoed, is de toegevoegde waarde in economische zin. Zonder toegevoegde waarde kan een economie niet groeien, daardoor krijgt deze beslisregel ook maatschappelijk belang.

Lees het volledige artikel in PDF-vorm. Klik hier om te downloaden Wat is de waarde van mijn bedrijf? http://www.watisdewaardevanmijnbedrijf.nl