Terug naar het overzicht

Overnemers versus ondernemers

Nieuwe ondernemers die starten door een overname van een bedrijf verschillen in meerdere opzichten van ondernemers die een bedrijf oprichten. Door de vergrijzing en individualisering van de maatschappij zal het aantal bedrijfsoverdrachten toenemen. Het economisch belang van geslaagde bedrijfsoverdrachten is groot. Voor het eerst zijn door EIM de verschillen tussen startende overnemers en startende ondernemers in kaart gebracht.

Overnemers hebben grotere financieringsbehoefte

Een van de grote verschillen tussen startende overnemers en startende ondernemers is hun behoefte aan financiering. Zo blijken overnemers meer startkapitaal nodig te hebben en meer gebruik te maken van geleend geld. Overnemers zijn dan ook vaker geheel aangewezen op inkomsten uit de onderneming en hebben meer medewerkers in dienst bij de start van de onderneming. Naast verschillen in financieringsvorm blijken er verschillen te bestaan in motivatie en knelpunten bij de start van een onderneming tussen overnemers en ondernemers. Motieven waar overnemers iets hoger op scoren dan ondernemers zijn dreigende werkloosheid, beschikbaarheid van eigen financiële middelen en 'er vanzelf ingegroeid' zijn. Overnemers ondervinden tevens meer problemen op het gebied van regelgeving en personeel dan de ondernemers. De ondernemers daarentegen blijken vaker problemen te hebben met tijdige betaling door klanten, prijsstelling en ontwikkeling van het afzetgebied.