Terug naar het overzicht

Garanties voor een succesvolle bedrijfsoverdracht?

Hoewel het aantal bedrijfsoverdrachten in Nederland gering is, leveren deze (overgedragen) bedrijven een belangrijkere bijdrage aan de economie dan de enorme hoeveelheid starters. In vergelijking met nieuwe ondernemingen zorgen bedrijfsoverdrachten voor meer arbeidsplaatsen, innovatie en arbeidsproductiviteit. 90% van de bedrijven in Nederland telt maximaal tien medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat juist deze kleine bedrijven het succesvolst zijn na een overname. Ze presteren na alle veranderingen gemiddeld beter dan grotere bedrijven. De oorzaak ligt waarschijnlijk in hun grotere aanpassings- en innovatievermogen. Maar wat is nu echt bepalend voor het succes van een bedrijfsoverdracht? Onderzoek heeft aangetoond dat de kenmerken van zowel onderneming als ondernemer grote invloed hebben op de kans van slagen. Zo is het erg belangrijk dat een ondernemer in staat is om (emotioneel) afstand te nemen van zijn bedrijf.

Ook de voorbereiding is cruciaal. Een bedrijfsoverdracht die niet goed wordt voorbereid, is gedoemd te mislukken. Als het gaat om kenmerken van de onderneming op zich, blijkt dat het wel of niet slagen van een bedrijfsoverdracht veel verband houdt met de rechtsvorm van het bedrijf, de afhankelijkheid van het bedrijf van de ondernemer en met de omzet(ontwikkeling) voorafgaand aan de overdracht.

Dan is er nog de vraag of de inzet van intermediairs of adviseurs van invloed is op de uitkomst. Hierover kunnen we duidelijk zijn: het betrekken van intermediairs – zoals banken en accountants – bij de overdracht vertraagt het traject en leidt niet tot een betere verkoopprijs of grotere tevredenheid. Gezien het economisch belang zou het goed zijn effectieve maatregelen te nemen om de advisering en financiering bij overnames ingrijpend te verbeteren.

De overnameadviseur – die juist op dit vlak een expertiserol vervult – is hierbij van onschatbare waarde. Bij veel bedrijfsoverdrachten is er sprake van een collectief verband, waarbij de accountant of bank de rol van intermediair vervult. De meeste aantoonbare toegevoegde waarde wordt hier echter geleverd door de overnameadviseur. Met de inzet van deze specialist gaat een ondernemer de meestvoorkomende faalfactoren uit de weg, zoals het niet kunnen identificeren van kandidaat-kopers en het optuigen van een irreële waardering (en dus vraagprijs). Om nog maar te zwijgen van de emotionele valkuilen. Een overnameadviseur is de aangewezen partij om een ondernemer door het complexe en emotionele traject van een bedrijfsoverdracht te leiden. Een speciaal woord van dank aan Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht voor het beschikbaar stellen van zijn onderzoeksresultaten ‘Succes- en faalfactoren bedrijfsovername in het MKB’. 

  • starter
  • Bedrijfsovername
  • ondernemer
  • mkb
  • bedrijfsoverdracht
  • Bedrijf verkopen
  • bedrijf starten