Bedrijventekoop.nl, de grootste onafhankelijke bedrijfsovernamesite van Nederland, introduceert speciaal voor kopers van bedrijven het overnamestappenplan.

Het overnamestappenplan is een praktische handleiding bij de overname van een bedrijf. Het biedt u houvast tijdens de verschillende fasen. Welke stappen moet u nemen? Hoe pakt u dit aan? Bovendien ziet u in één oogopslag bij welke specialist in de buurt u terecht kunt voor hulp en advies.

Partners specialist in uw regio

APS Pensioenteam

Koeweistraat 2
4181 CD , Waardenburg

Interesse in direct contact klik hieronder:

Website:
http://www.aps-pensioenteam.nl

Email:
erik.vanramshorst@aps-pensioenteam.nl

Telefoon:
0418 - 65 41 41
Logo van APS Pensioenteam
APS Pensioenteam is een onafhankelijk, internationaal werkend pensioenadviesbureau voor de zakelijke markt. Met een professioneel team van 18 pensioenadviseurs werken wij aan de top van de zakelijke markt.

Eerlijk, transparant, professioneel én vernieuwend, dat zijn voor ons bewuste keuzes.
Wij werken vanuit twee kantoren, Waardenburg en Apeldoorn.

APS Pensioenteam bestaat sinds 1987, vanaf de jaren negentig werken wij geheel op uurbasis. Dit borgt een eerlijke en transparante manier van werken. Wij zijn gegarandeerd onafhankelijk en niet gelieerd aan een financiële instelling.

De activiteiten van APS Pensioenteam beslaan een vijftal deelgebieden.
- Pensioenadvies voor ondernemers
- Pensioenadvies voor bedrijven
- Pensioenbeheer
- Pensioentrainingen
- Internationale pensioenen

Onze doelgroepen
- Ondernemers: (startende) IB ondernemer en Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
- Bedrijven: vanaf 1 medewerker tot en met 2.000 medewerkers

Pensioenadvies voor ondernemers
Analyse van het oudedagsinkomen en inkomensrisico’s zoals arbeidsongeschiktheid, ziekte en overlijden. Advies op maat, afgestemd op de levensfase van de ondernemer en onderneming. Helder, onafhankelijk en een scherpe prijs door collectieve inkoop en netto tarieven zijn hiervoor sleutelwoorden.

Pensioenadvies voor bedrijven
- Opzetten van nieuwe pensioenregelingen voor de werkgever
- Advies en begeleiding bij veranderingen binnen het werknemersbestand
o Bedrijfovernames en fusies
o Bedrijfsoverdrachten
o Reorganisaties
o Faillissement

Pensioenadvies voor bedrijven (vervolg)
-
- (Gedeeltelijke) afsplitsing van een “verplicht”pensioenfonds
- Verrichten van een Second Opinion:
o Inventariseren, adviseren en optimaliseren van de pensioenregeling op:
 kwaliteit;
 communicatie;
 zorgplicht/aansprakelijkheid van de werkgever;
 kostenbegroting van de pensioenregeling voor komende 10 jaar;
 kosten van de pensioenuitvoerder.

Trainen
Inrichting van een compleet trainingprogramma voor de volgende doelgroepen: HR professionals, accountants, fiscalisten, (bestuurs)leden OR, werknemers- en werkgeversorganisaties, (financieel) directieteam, advocaten. Voor een compleet en actueel overzicht van ons aanbod zie onze website.

Internationale pensioenen
Met het bundelen (‘poolen’) van pensioencontracten in verschillende landen tot één collectief contract met een groot volume realiseren wij schaalvoordelen voor onze opdrachtgever.

Tevens ‘poolen’ wij pensioencontracten op nationaal niveau. Wij koppelen klanten aan het collectieve contract van APS Pensioenteam, teneinde hiermee schaalvoordelen en lastenverlichtingen voor onze opdrachtgevers te realiseren. Voorwaarden hiervoor: minimaal 5 werknemers en een internationale achtergrond, structuur of samenwerking.
ik wil een bedrijf kopen ik wil een bedrijf verkopen specialisten bij u in de buurt