BRANCHE TRANSPORT GROEIT!

De Telegraaf publiceert vandaag (23-07-2014) binnen zijn rubriek “mijnbedrijf” een postief artikel over de transportsector. Wij zijn blij met deze constatering. Het bericht luidt als volgt.

“De binnenlandse vraag in de transportsector trekt na jaren kwakkelen en krimp eindelijk weer wat aan. De totale transportvolumes groeien dit jaar naar verwachting met 1,6 procent en in 2015 met 1,9 procent. Dat betekent respectievelijk 2 en 3 procent meer omzet, schrijft het economisch bureau van ING in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Lees verder

STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR MKB

Het kabinet Rutte-II heeft een pakket aan stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan rekenen op extra kredietruimte voor de komende tijd, omdat er een groeiende vraag naar kapitaal is. De stimuleringsmaatregelen gaan een onder andere een uitbouw van de al bestaande financieringsaanbod en een ondersteuning aan marktinitiatieven betekenen. Er wordt hiervoor een extra kredietruimte van 2,5 miljard euro voor vrij gemaakt. De maatregelen hiervoor zijn:

Lees verder

FINANCIëLE STEUN AAN ONDERNEMERS

De leningen door banken aan het mkb zijn door de huidige financiële crisis bijna opgedroogd. Hierdoor hebben veel ondernemers en bedrijven problemen om financieringen te krijgen en is er een groeiende vraag naar kapitaal. Het kabinet komt daarom in actie om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te voorzien van financiële ondersteuning om ze zo te kunnen helpen groeien. Er wordt €155 miljoen in diverse regelingen gestopt, waardoor ondernemers makkelijker hun bedrijf of eventuele bedrijfsovernames moeten kunnen financieren. Het kabinet staat ook voor 1 miljard garant in diverse regelingen.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAMES VAN DE AFGELOPEN VIJF JAAR

Door de recessie nam het aantal bedrijfsoverdrachten af, met name gingen de afgelopen vijf jaar de bedrijfsovernames van Midden- en Kleinbedrijven achteruit. Uit onderzoek van marktonderzoeker Panteia blijkt dat we een stijging kunnen verwachten in bedrijfsovernames in de komende jaren door de oprukkende vergrijzing.

Lees verder

NIEUWE METHODE VOOR FINANCIERINGSVRAGEN VOOR DE ONDERNEMER

De nieuwe financieringswijzer voor het midden- en kleinbedrijf is woensdag 25 juni door Minister Henk Kamp van Economische Zaken gelanceerd. Deze financieringswijzer is onderdeel van de vernieuwde Ondernemerskredietdesk (OKD). De Ondernemerskredietdesk is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging Van Banken (NVB), MKB-Nederland en VNO-NCW.

Lees verder

INVESTERING VAN 280 MILJOEN IN MKB DOOR SAMENWERKING VAN ABN AMRO EN VERZEKERAARS.

ABN Amro samen met negen verzekeraars investeren in totaal 280 miljoen euro in het mkb. De verzekeraars die hier samenwerken met ABN Amro zijn Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Generali, De Goudse, Nationale Nederlanden, SNS REAAL en VvAA, die hierbij worden gecoördineerd door het Verbond van Verzekeraars. Het nieuwe samenwerkingsverband is dinsdag aangekondigd.

Lees verder

INDUSTRIE WEER OP HET NIVEAU VAN VOOR DE CRISIS

Gedreven door een herstellende Europese economie bereikt de industrie, met een groei van 2,5% in 2014, het productieniveau van voor de crisis (2007). Het laatste kwartaal van 2013 vormde vooral een inhaalslag. Na het vierde kwartaal groeit de productie slechts beperkt. Na een sterke groei in 2013 stabiliseert dit jaar de voedingsindustrie, terwijl de chemie en maakindustrie nu juist sterk groeien, na een zwak afgelopen jaar. De winstgevendheid van de maakindustrie ontwikkelt zich aanmerkelijk positiever dan de winstgevendheid in de chemie.

Lees verder

OPRICHTINGEN, OPHEFFINGEN EN FUSIES EN OVERNAMES VAN BEDRIJVEN

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt elk jaar in kaart hoe het verloop is bij:
De oprichtingen van bedrijven
De opheffingen van bedrijven
De fusies en bedrijfsovernames

Lees verder

VERDER ECONOMISCH HERSTEL EU

Het herstel in de eurozone zet door, aldus de Europese Commissie in haar winterprognose. Nederland zal dit jaar 1% groeien, maar belangrijker nog is dat volgend jaar de werkloosheid in ons land voor het eerst weer gaat dalen.
Lees verder

VERSOEPELING FISCALE REGELS BEDRIJFSOVERDRACHT

Naar verwachting zal er in de komende jaren een toename van het aantal bedrijfsoverdrachten plaatsvinden, met name als gevolg van de vergrijzing. Staatssecretaris Wijn van Financiën wil deze bedrijfsopvolging minder zwaar gaan belasten. Op 9 juli jl. heeft de ministerraad hiertoe twee voorstellen aangenomen, die betrekking hebben op de ´ondernemingsvrijstelling´ en de ´geruisloze doorschuiving´.

Ter eerste zal de fiscale vrijstelling bij schenkingen en erfenissen van ondernemingsvermogen worden verhoogd van 30 procent naar 50 procent.

Ten tweede zullen de regels voor het belastingvrij voortzetten van een eenmanszaak worden verruimd. In de huidige wetgeving moeten de koper en verkoper de onderneming gedurende een overgangsperiode van drie jaar met elkaar leiden. Wanneer dit niet het geval is, dan moet de verkoper belasting betalen over stille reserves en goodwill, zoals boekwinsten op bedrijfspanden. Deze overgangsperiode zal worden teruggebracht tot twee jaar. De maatregelen zullen de rijksoverheid ongeveer zestig miljoen euro gaan kosten.