OPRICHTINGEN, OPHEFFINGEN EN FUSIES EN OVERNAMES VAN BEDRIJVEN

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt elk jaar in kaart hoe het verloop is bij:
De oprichtingen van bedrijven
De opheffingen van bedrijven
De fusies en bedrijfsovernames

Lees verder

VERDER ECONOMISCH HERSTEL EU

Het herstel in de eurozone zet door, aldus de Europese Commissie in haar winterprognose. Nederland zal dit jaar 1% groeien, maar belangrijker nog is dat volgend jaar de werkloosheid in ons land voor het eerst weer gaat dalen.
Lees verder

VERSOEPELING FISCALE REGELS BEDRIJFSOVERDRACHT

Naar verwachting zal er in de komende jaren een toename van het aantal bedrijfsoverdrachten plaatsvinden, met name als gevolg van de vergrijzing. Staatssecretaris Wijn van Financiën wil deze bedrijfsopvolging minder zwaar gaan belasten. Op 9 juli jl. heeft de ministerraad hiertoe twee voorstellen aangenomen, die betrekking hebben op de ´ondernemingsvrijstelling´ en de ´geruisloze doorschuiving´.

Ter eerste zal de fiscale vrijstelling bij schenkingen en erfenissen van ondernemingsvermogen worden verhoogd van 30 procent naar 50 procent.

Ten tweede zullen de regels voor het belastingvrij voortzetten van een eenmanszaak worden verruimd. In de huidige wetgeving moeten de koper en verkoper de onderneming gedurende een overgangsperiode van drie jaar met elkaar leiden. Wanneer dit niet het geval is, dan moet de verkoper belasting betalen over stille reserves en goodwill, zoals boekwinsten op bedrijfspanden. Deze overgangsperiode zal worden teruggebracht tot twee jaar. De maatregelen zullen de rijksoverheid ongeveer zestig miljoen euro gaan kosten.

OPVALLENDE VERSCHILLEN TUSSEN OVERNEMERS EN ONDERNEMERS

Vergrijzing en individualisering zorgen voor een toename van starten door bedrijfsoverdracht. Deze groep ondernemers verschilt sterk van de ondernemers die starten door een bedrijf op te richten.

Lees verder

BESLUIT BEDRIJFSOVERDRACHT TE LAAT

Een groot deel van de ondernemers komt te laat met het besluit om het bedrijf over te dragen aan een opvolger of te verkopen. Dat was gisteren een belangrijke conclusie die accountants en bedrijfsadviseurs ter harte moesten nemen bij de Themalunch Overdracht en Overname van de Kamers van Koophandel in Leeuwarden. De themalunch was er een van de elf vergelijkbare bijeenkomsten in de rest van het land. ,,Een ondernemer komt pas bij je wanneer het besluit om te stoppen al is gevallen”, gaf een deelnemer kernachtig weer. ,,Daar is dan al een heel emotioneel proces aan voorafgegaan en in gedachten heeft de ondernemer al afscheid genomen van zijn bedrijf. Dan blijkt dat het bedrijf nog helemaal niet verkoopklaar is en er nog veel juridische aspecten om de hoek komen kijken. Wij moeten die ondernemers dan wel eens vertellen dat ze nog drie tot zes jaar door moeten, om het bedrijf goed te kunnen verkopen.”

Lees verder

VRIJSTELLING BIJ OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJF

Bedrijfspanden die worden overgedaan aan familieleden, zijn voortaan automatisch vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dat heeft minister Gerrit Zalm van Financiën besloten. De aanpassing is al gepubliceerd in de Staatscourant, maar is tot dusver onopgemerkt gebleven.

Lees verder

BEDRIJFSOPVOLGING BIJ MKB-ONDERNEMINGEN VEELAL NIET OP ORDE

Rotterdam, 5 maart 2007 – Meer dan driekwart van de MKB-ondernemers (78%) heeft de bedrijfsopvolging nog niet geregeld. Van hen heeft 84% zelfs geen tijdelijk of noodscenario klaarliggen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zakelijk Testament’ van accountants- adviesorganisatie Deloitte in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Lees verder

OPVOLGING SLECHT GEREGELD BIJ NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN

Veel Nederlandse familiebedrijven schuiven de beslissing over de bedrijfsopvolging zo lang mogelijk voor zich uit. Bij ruim 40 procent van de familiebedrijven die binnen twee jaar een opvolger nodig hebben, is deze nog niet uitgekozen. Daarbij heeft de helft van deze bedrijven geen regeling om impasses te doorbreken, zoals een ‘familiestatuut’ of een ‘familieberaad’. Dit blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers.

Lees verder

MKB IN DE VERKOOP

Bent u al gebeld? Het midden- en kleinbedrijf in Nederland staat namelijk aan de vooravond van een overnamegolf. Het overnamegeweld op de AEX sijpelt langzaam door naar de kleinere bedrijven. Er is geld genoeg in Nederland, mkb-ondernemingen groeien harder dan ooit en veel oudere ondernemers willen met pensioen. Veel ondernemers hebben echter niet door wat hun bedrijf werkelijk waard is.
Lees verder

MEI IN HET TEKEN VAN VERKOOP VAN EIGEN BEDRIJF

De maand mei staat dit jaar in het teken van bedrijfsoverdracht. Door de toenemende vergrijzing groeit de groep ondernemers die op korte termijn wil stoppen met werken. Als deze bedrijven niet worden overgenomen verdwijnen veel bedrijven en arbeidsplaatsen, met negatieve economische gevolgen. Daarom voeren de Kamers van Koophandel, het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland in mei een campagne om een goede bedrijfsoverdracht te stimuleren.

Lees verder