OPVOLGING BINNEN FAMILIEBEDRIJVEN: KROONPRINSEN OF KRUISRIDDERS

Opvolging binnen de familie is niet (meer) vanzelfsprekend. In de afgelopen decennia is dit besef gegroeid, onder zowel kinderen als ouders. Onder andere als gevolg van de economische ontwikkeling en verbeterde scholing. Dit is geen geheim, maar dat deze ontwikkeling een fenomeen wordt, is minder bekend. Familiebedrijven dienen zich dit te realiseren, om vervolgens tijdig in overleg te treden met, in hun ogen, de beoogde opvolgers: de kroonprinsen.

Lees verder

KINDEREN WEINIG INTERESSE IN FAMILIEBEDRIJF

Overal ter wereld vind je bedrijven die gerund worden door families. Enkel het vinden van een opvolger binnen de eigen familie is steeds vaker een probleem. Alleen concludeert Ernst & Young dat dit probleem nergens zo groot is als in Nederland.

Lees verder

OPVOLGING BINNEN HET FAMILIEBEDRIJF

Opvolging binnen het familiebedrijf  

‘Een goede voorbereiding bepaalt het succes’  

Opvolging binnen het familiebedrijf is geen eenvoudige zaak. Toch zullen in de komende vijf à tien jaar veel ondernemingen in het MKB van eigenaar moeten wisselen. Het zal de betrokken accountants veel tijd en energie kosten om een en ander te begeleiden. Om de zaken naar tevredenheid te kunnen regelen is een goede voorbereiding van eminent belang.

Lees verder

LAGERE BELASTING BIJ OPVOLGING FAMILIEBEDRIJF

De Tweede Kamer heeft beslist dat de successie- en schenkingsrechten bij de overdracht van familiebedrijven worden verlaagd. De vrijstelling van deze belastingen wordt stapsgewijs verhoogd naar 75 procent.

Lees verder

BEDRIJFSOPVOLGING BINNEN HET FAMILIEBEDRIJF

Een goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van het familiebedrijf. Zijn er mogelijkheden om die opvolging te regelen binnen de familie, of is het beter het bedrijf te verkopen aan een ander bedrijf, aan medewerkers (management buy out) of aan iemand van buiten (management buy in)?
Lees verder

VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING BIJ BEDRIJFSOVERNAME DOOR FAMILIE

Bij overdracht van een familiebedrijf aan de (pleeg/klein)kinderen geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting over het tot het bedrijf behorende onroerend goed. Deze vrijstelling geldt sinds 2006 ook bij bedrijfsovername door broer of zus.
Lees verder

HOE VERLOOPT DE OVERNAME VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Welke regels moet ik hanteren en waar moet ik op letten? – Zo’n 55 procent van de in Nederland gevestigde bedrijven is een familiebedrijf. In geval van overname van een familiebedrijf loopt meestal alles op rolletjes. Toch zijn er ook een aantal valkuilen. Welke dat zijn en hoe je ze kan voorkomen lees je in dit artikel.

Lees verder

DAADKRACHTIGE BESLUITVORMING IN FAMILIEBEDRIJVEN

Er zijn in Nederland nog al wat familiebedrijven met meerdere familieleden in de directie. Twee, drie of zelfs meer broers en/of zusters met aandelen in het bedrijf en een directeursfunctie. Toch is vaak één van hen degene die door medewerkers in het bedrijf als algemeen directeur wordt gezien. Niet zelden beleven de andere broers/zusters dit ook zo. Opvallend is dat deze rol meestal door de oudste broer/zuster wordt vervuld. De traditionele rolpatronen in familieverband vormen hiervoor de basis. Betrokkenen zijn zich hiervan echter niet altijd even bewust. Toch is de status van deze broer/zuster niet altijd benijdenswaardig. Hij of zij moet laveren tussen bedrijfs- en familiebelangen. Noodzakelijke beslissingen met betrekking tot het bedrijf worden uitgesteld, omdat men vreest voor conflicten met andere tot de directie behorende familieleden.

Lees verder

BEDRIJFSOPVOLGING

Een goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van uw familiebedrijf. Een investering die een ondernemer tweemaal doet; bij het overnemen van het bedrijf en bij het overdragen van het bedrijf.

Lees verder

NOODOPVOLGING IN HET (FAMILIE)BEDRIJF: NALATENSCHAP OF NALATIGHEID

Dat overkomt mij niet
Enigszins opportunistisch kunnen wij mensen wel zijn ingesteld. En ook ondernemers is niets menselijks vreemd. Want soms lijken ze net op mensen. Natuurlijk steken ze met kop en schouders boven de meute uit. Dat is het belangrijkste criterium om hun ondernemen te doen slagen: ze zijn creatief, initiatiefrijk, commercieel, zelfverzekerd, doelgericht, besluitvaardig en ze durven risico te lopen. En dat laatste gebeurt deels bewust en deels onbewust. Natuurlijk blijft het gezonde ondernemersgevoel een niet te onderschatten factor. Maar kent een ondernemer af en toe ook niet de struisvogelpolitiek? Niet over nadenken, want dat overkomt mij toch niet.Regelmatig wordt de Adviesgroep Familiebedrijven geconfronteerd met de bijzondere kenmerken (en vooral de gevolgen daarvan) van familiebedrijven. Hoe gaan de specialisten van deze adviesgroep nu om met deze materie? Welke toegevoegde waarde heeft BDO als familiebedrijven-specialist voor haar klanten? Aan de hand van praktijkvoorbeelden (met gebruik van fictieve namen) wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de harmonie binnen de familie én de continuïteit van het bedrijf kunnen worden gewaarborgd.

Lees verder