All posts in Faillissement en bedrijfsbeëindiging category

Failliet bedrijf overnemen en de mogelijkheden hiervan

179145203-bedrijventekoop.nl

Als u interesse heeft bij de aankoop van de inventaris of een doorstart van een bedrijf in faillissement dan is het per branche afhankelijk hoe u de curator dient te benaderen. De curator zal dan in het algemeen eerst proberen om de gefailleerde onderneming gedeeltelijk of geheel “going concern” proberen over te dragen. Dit omdat via deze manier de hoogste prijs kan worden gerealiseerd.

Lees meer >>

Minder faillissementen maar aantal nog steeds hoog

Het aantal faillissementen is in de eerste maand van het jaar 2011 maar liefst met 20 procent gedaald ten opzichte van januari 2010. Dat is behoorlijk, zeker ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Het aantal faillissementen blijft echter hoger dan ooit. In 2010 werden er in totaal 6.300 bedrijfsfaillissementen uitgesproken, wat een daling is van 10 procent ten opzichte van 2009.

Lees meer >>

Schulden: wat nu?

De schuldhulpverlener biedt uitkomst

Wanneer je als ondernemer je schulden niet of moeilijk kunt terugbetalen is dat niet prettig. Je leveranciers gaan er alles aan doen hun geld terug te krijgen wat zelfs het einde van je onderneming kan betekenen. Maar zover hoef je het niet te laten komen.

Lees meer >>

Schulden of failliet?

Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat?

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat? Ben je dan alleen zakelijk of ook privé failliet? Welke rechten en plichten heb je? Kun je verder met je bedrijf? In dit artikel vind je een aantal vragen, met antwoorden, op een rijtje.

Lees meer >>

Faillissement

Wat is een faillissement precies?

Bijna iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met uitstaande rekeningen die niet op tijd worden betaald. Dat kan zijn omdat de debiteur tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Vaak wordt er dan een overeenstemming bereikt over een afbetalingsregeling. Als er geen sprake is van een tijdelijk maar van een voortdurend tekort aan financiële middelen dan kan de debiteur in staat van faillissement worden verklaard.

Lees meer >>

Ondernemerstestament

Een testament is voor ondernemers geen overbodige zaak

Het is geen leuk onderwerp om over na te denken, maar het is wel verstandig. Want als je onverwacht komt te overlijden, wil je wel dat je bedrijf op goede wijze wordt voortgezet. Zonder testament bepaalt de wet hoe het met je bedrijf verder gaat. Het is dan ook verstandig om als ondernemer een testament op te stellen.

Lees meer >>

Uitstel van betaling

Soms kan uitstel van betaling uitkomst bieden als je schulden hebt

Als je als ondernemer niet meer in staat bent aan je financiële verplichtingen te voldoen wordt er faillissement aangevraagd. Als het echter het geval is dat je tijdelijk niet aan deze verplichtingen kan voldoen, kun je uitstel (ook wel surseance) van betaling aanvragen. Hoe dat gaat lees je in dit artikel.

Lees meer >>

Huurcontract opzeggen bij faillissement

Wat gebeurt er met een bedrijfspand bij faillissement?

Het bedrijf dat in jouw pand zit, is failliet gegaan. Of andersom. Je hebt al het mogelijke gedaan maar het is tijd om deze onderneming vaarwel te zeggen. Hoe zit het dan met het huurcontract. Kun je daar dan onderuitkomen?

Lees meer >>

Vervalt een octrooi bij een faillissement?

Hoe zit het met patentrechten in geval van een faillissement?

Als je faillissement is aangevraagd komen er allerlei vragen op je af. In verschillende artikelen op deze site is al ingegaan op de gevolgen van een faillissement. In dit artikel lees je hoe het zit met octrooirechten (ook wel patent genoemd) bij een faillissement.

Lees meer >>

Bedrijfsbeëindiging

Wat moet ik doen als ik mijn bedrijf wil beëindigen?

Een bedrijf opstarten is een lastige zaak. Ook een bedrijf draaiende houden vereist de nodige handelingen. Maar wat nou als blijkt dat het bedrijf niet succesvol is, of als het wegens persoonlijke omstandigheden niet meer mogelijk is je bedrijf te behouden? Dan kun je je bedrijf beeindigen. Hoe dat gaat lees je in dit artikel.

Lees meer >>

Je bent schuldeiser, wat nu?

Waar moet je op letten als je schuldeiser bent?

Als je als schuldeiser bij een faillissement betrokken raakt, wil je natuurlijk dat vorderingen zo snel mogelijk uitgekeerd worden. Allereerst zul je als schuldeiser het faillissement van de schuldenaar aan moeten vragen en als het faillissement is toegekend regelt de curator de rest.

Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop