MINDER FAILLISSEMENTEN MAAR AANTAL NOG STEEDS HOOG

Het aantal faillissementen is in de eerste maand van het jaar 2011 maar liefst met 20 procent gedaald ten opzichte van januari 2010. Dat is behoorlijk, zeker ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Het aantal faillissementen blijft echter hoger dan ooit. In 2010 werden er in totaal 6.300 bedrijfsfaillissementen uitgesproken, wat een daling is van 10 procent ten opzichte van 2009.

Lees verder

SCHULDEN: WAT NU?

De schuldhulpverlener biedt uitkomst

Wanneer je als ondernemer je schulden niet of moeilijk kunt terugbetalen is dat niet prettig. Je leveranciers gaan er alles aan doen hun geld terug te krijgen wat zelfs het einde van je onderneming kan betekenen. Maar zover hoef je het niet te laten komen.

Lees verder

SCHULDEN OF FAILLIET?

Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat?

Een faillissement is een ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Wat zijn de belangrijkste gevolgen als je failliet gaat? Ben je dan alleen zakelijk of ook privé failliet? Welke rechten en plichten heb je? Kun je verder met je bedrijf? In dit artikel vind je een aantal vragen, met antwoorden, op een rijtje.

Lees verder

FAILLISSEMENT

Wat is een faillissement precies?

Bijna iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met uitstaande rekeningen die niet op tijd worden betaald. Dat kan zijn omdat de debiteur tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Vaak wordt er dan een overeenstemming bereikt over een afbetalingsregeling. Als er geen sprake is van een tijdelijk maar van een voortdurend tekort aan financiële middelen dan kan de debiteur in staat van faillissement worden verklaard.

Lees verder

ONDERNEMERSTESTAMENT

Een testament is voor ondernemers geen overbodige zaak

Het is geen leuk onderwerp om over na te denken, maar het is wel verstandig. Want als je onverwacht komt te overlijden, wil je wel dat je bedrijf op goede wijze wordt voortgezet. Zonder testament bepaalt de wet hoe het met je bedrijf verder gaat. Het is dan ook verstandig om als ondernemer een testament op te stellen.

Lees verder

UITSTEL VAN BETALING

Soms kan uitstel van betaling uitkomst bieden als je schulden hebt

Als je als ondernemer niet meer in staat bent aan je financiële verplichtingen te voldoen wordt er faillissement aangevraagd. Als het echter het geval is dat je tijdelijk niet aan deze verplichtingen kan voldoen, kun je uitstel (ook wel surseance) van betaling aanvragen. Hoe dat gaat lees je in dit artikel.

Lees verder

HUURCONTRACT OPZEGGEN BIJ FAILLISSEMENT

Wat gebeurt er met een bedrijfspand bij faillissement?

Het bedrijf dat in jouw pand zit, is failliet gegaan. Of andersom. Je hebt al het mogelijke gedaan maar het is tijd om deze onderneming vaarwel te zeggen. Hoe zit het dan met het huurcontract. Kun je daar dan onderuitkomen?

Lees verder

VERVALT EEN OCTROOI BIJ EEN FAILLISSEMENT?

Hoe zit het met patentrechten in geval van een faillissement?

Als je faillissement is aangevraagd komen er allerlei vragen op je af. In verschillende artikelen op deze site is al ingegaan op de gevolgen van een faillissement. In dit artikel lees je hoe het zit met octrooirechten (ook wel patent genoemd) bij een faillissement.

Lees verder

BEDRIJFSBEëINDIGING

Wat moet ik doen als ik mijn bedrijf wil beëindigen?

Een bedrijf opstarten is een lastige zaak. Ook een bedrijf draaiende houden vereist de nodige handelingen. Maar wat nou als blijkt dat het bedrijf niet succesvol is, of als het wegens persoonlijke omstandigheden niet meer mogelijk is je bedrijf te behouden? Dan kun je je bedrijf beeindigen. Hoe dat gaat lees je in dit artikel.

Lees verder

JE BENT SCHULDEISER, WAT NU?

Waar moet je op letten als je schuldeiser bent?

Als je als schuldeiser bij een faillissement betrokken raakt, wil je natuurlijk dat vorderingen zo snel mogelijk uitgekeerd worden. Allereerst zul je als schuldeiser het faillissement van de schuldenaar aan moeten vragen en als het faillissement is toegekend regelt de curator de rest.

Faillissement aanvragen als schuldeiser:

 Als je schuldenaar al een aantal keren financiële afspraken niet is nagekomen dan kun je belang hebben bij het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. Dit is een effectief middel als andere oplossingen niet meer aan de orde zijn. De schuldenaar zal de aanvraag in de meeste gevallen als een alarmsignaal zien en proberen om alsnog tot betaling over te gaan. Een faillissement is waarschijnlijk het laatste dat hij of zij wil.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Een aanvraag tot faillissement kan door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Een verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er moeten tenminste twee schuldeisers zijn;
 • Er moeten twee schulden zijn waarvan er tenminste één opeisbaar is;
 • De schuldenaar is opgehouden met betalen

Of het aanvragen van een faillissement de moeite waard is hangt af van de hoogte van je vordering, maar ook van de vermogenspositie van de schuldenaar in kwestie. Belangrijker nog is je plaats in de rangorde van schuldeisers.

De rangorde van schuldeisers

Bij de rangorde van schuldeisers is vooral het soort vordering die je op de schuldenaar hebt belangrijk. Er zijn drie soorten vorderingen:

 1. Boedelvorderingen
  Dit zijn schulden die ontstaan tijdens de periode van het faillissement. Boedelschulden zijn bijvoorbeeld de salariskosten van de curator of de huur van het bedrijfspand die de schuldenaar sinds de dag van het faillissement nog moet betalen.
 2. Preferente vorderingen
  Preferente vorderingen, het woord zegt het al, zijn vorderingen die recht hebben op voorrang. Deze voorrang is bij de wet erkend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vorderingen op belastingen en sociale premies. Ook binnen de preferente vorderingen geldt een rangorde.
 3. Concurrente vorderingen
  Schuldeisers met concurrente vorderingen hebben geen voorrang bij andere schuldeisers.

Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling. Het is daarom verstandig om de beslissing wel of geen faillissement aan te vragen te overleggen met een financieel of juridisch adviseur.

Is je schuldenaar failliet?

Als je schuldenaar failliet is, ben je voor het verdere verloop van het faillissement overgeleverd aan de curator. Het is belangrijk dat de curator op de hoogte wordt gebracht van de omvang en aard van je vordering. Het kan ook zijn dat je producten aan de schuldenaar hebt geleverd onder voorbehoud van eigendom. In bepaalde gevallen kun je de geleverde producten terugvorderen via de curator. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een eigendomsbehoud of op grond van het recht van reclame.

Verificatievergadering

Tijdens de faillissementsprocedure kan het zijn dat je op het verloop wilt reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval in een verificatievergadering. Hierin wordt nagegaan of de vorderingen terecht zijn. Wordt je vordering in twijfel getrokken, dan kun je je daartegen verweren. Ook is het mogelijk om je twijfel over een vordering van een andere schuldeiser uit te spreken.

Informatie over faillissementen

Het is belangrijk dat je als schuldeiser te weten komt wanneer je schuldenaar failliet wordt verklaard. Faillissementen worden op verschillende manieren bekend gemaakt:

 • In de Staatscourant en verschillende dagbladen
 • In het Handelsregister. In het uittreksel van het betreffende bedrijf staan de gegevens van de curator en de datum van het officiële faillissement
 • In de Kamerkrant, hierin staan regelmatig overzichten van recent failliet verklaarde bedrijven
 • Bij de Rechtbank, elke rechtbank heeft een faillissementsregister waarin onder andere de uitspraken tot faillietverklaring en de uitdelingslijsten staan geregistreerd.
 • Bij de Kamer van Koophandel