All posts in de Ondernemer category

Wat voor type ondernemer bent u?

Net zoals iedere persoon anders is, is ook iedere ondernemer anders. Toch kunnen alle ondernemers wel worden ingedeeld in bepaalde categorieën. Bent u een ondernemer? Weet u dan ook al wat voor type ondernemer u bent? Lees meer >>

12 fouten voor uw bedrijf om te voorkomen

Er zijn veel fouten, die u kunt maken als ondernemer: marketing fouten, verkeerde beslissingen, technische fouten, etc.

Maar er zijn fouten die je vertragen en fouten die je einde kunnen betekenen. Recentelijk was er een discussie op de site Quora, die was gericht op de onvermijdelijke fouten die nieuwe ondernemers vaak maken. Er waren veel goede suggesties van ervaren ondernemers die hierover konden meepraten. Daarvan hebben we er 12 op een rijtje gezet, die bijzonder duidelijk en nuttig waren.

Lees meer >>

Deskundigenverslag bij fusie niet meer nodig

Bij een fusie of een splitsing hoeft er voortaan geen deskundigenverslag meer te worden gemaakt. De overheid wil hiermee de administratieve lasten bij fusies en splitsingen verminderen. De Tweede Kamer is met dit voorstel in oktober akkoord gegaan. Alle aandeelhouders moeten het er wel mee eens zijn dat de accountant het maken van dat verslag achterwege laat.

Lees meer >>

Checklist voor bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is meestal een ingewikkelde kwestie. Uit onderzoek blijkt dat eenderde van de familiebedrijven die met opvolging bezig zijn zich daar niet goed op voorbereid.

Hulp wordt geboden met een nieuwe onlinechecklist van het Centrum voor het Familiebedrijf.

Details staan in het volledige artikel.

Zie ook: Alles over bedrijfsoverdracht

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Checklist opvolging familiebedrijf

Wie is er betrokken bij de opvolging in een familiebedrijf en hoe kunnen zij die rol het beste vervullen? In hoofdzaak zijn dat de overdrager, de familieleden die aandelen bezitten en de eventuele externe bestuurder van het familiebedrijf.

Lees meer >>

Btw betalen bij bedrijfsoverdracht?

Bij overdracht van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan, wordt in principe geen btw geheven als de overgedragen zaken een gezamenlijke bestemming hebben en daardoor een bepaalde samenhang hebben (een zogenoemde algemeenheid van goederen). Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft deze voort te zetten.

Lees meer >>

Boekenonderzoek bij verkoop bedrijf

Elke ondernemer die zijn zaak wil verkopen, moet de potentiële koper een kijkje in zijn keuken geven. De verstandige koper zal immers een uitgebreid (boeken)onderzoek ofwel een due diligence (laten) uitvoeren. Hiermee kan hij de waarde, de aantrekkelijkheid en de risico’s van het bedrijf analyseren en controleren, om te komen tot een gefundeerd oordeel over de overnameprijs en overige voorwaarden, zoals garanties en waarborgen.

Lees meer >>

Bedrijfsoverdracht: begin op tijd!

Er komt een moment dat een ondernemer zijn – vaak zelfopgebouwde – bedrijf moet loslaten. Een goede bedrijfsoverdracht vraagt gedegen voorbereiding op financieel, fiscaal, organisatorisch en persoonlijk gebied, een traject dat wel vijf tot zeven jaar in beslag neemt. Wat komt de ondernemer op weg naar bedrijfsoverdracht tegen?

Lees meer >>

Bedrijfsoverdracht binnen familie fiscaal voordeliger

Het kan interessant zijn om op dit moment na te denken over (geruisvolle) overdracht binnen de familiekring. Net als beursgenoteerde bedrijven worden aandelen van familiebedrijven nu veelal lager gewaardeerd. Bij overdracht binnen de familiesfeer kan hierdoor een aantrekkelijk belastingvoordeel worden bereikt.

Lees meer >>

Bedrijf verkopen, maar aan wie?

Bij het zoeken naar een koper van zijn bedrijf doet de verkoper er goed aan om een profiel te maken van de potentiële koper. Waar moet een koper aan voldoen en welke partijen komen in aanmerking, zoals familie, personeel, partners of derden. Een profiel van de gewenste koper en zijn kwaliteiten kan helpen. Naast de wensen van de ondernemer zijn ook onderwerpen als marktontwikkelingen en de behoeftes van de onderneming van belang. Een koper moet bijvoorbeeld zwakke punten verbeteren.

Lees meer >>

Bedrijf geërfd of gekregen? Fiscus geeft uitstel

U krijgt een bedrijf of u erft het. Dan bent u blij, maar de fiscus ook. Die staat klaar met een heffing wegens successie- of schenkingsrecht. Om die heffing te betalen zou het bedrijf misschien wel moeten worden opgeheven.

Dat gaan de overheid dan wel weer te ver. Daarom zijn er speciale regelingen die dit leed verzachten. Dat gaat onder de noemer van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit betekent dat de fiscus uitstel van betaling verleent of zelfs een lagere aanslag oplegt.

Een van de voorwaarden is dat de nieuwe ondernemer vijf jaar lang de onderneming voortzet. De schenker moet het bedrijf zelf ook minstens vijf jaar hebben gedreven.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Verlate betaling lijfrentepremie bij staking soms toch aftrekbaar

Bij staking van de onderneming kan de stakingswinst tot zes maanden na het kalenderjaar waarin de onderneming is gestaakt worden omgezet in een lijfrente. Onder zeer bijzondere omstandigheden mag de betaling of verrekening van de lijfrentepremie buiten die termijn plaatsvinden. De vertraging mag dan niet zijn veroorzaakt door de ondernemer.

Lees meer >>

Steeds vaker Management Buy Out bij bedrijfsoverdracht

Een Management buy out (MBO) houdt in dat een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door de eigen manager(s) van die onderneming. MBO’s zijn de laatste jaren steeds vaker aan de orde en vormen een alternatief voor verkoop aan een ander bedrijf. Een belangrijke fiscale rol bij een MBO is weggelegd voor de zogeheten doorschuiffaciliteit.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Starter? Koop een bedrijf!

Waarom zouden starters vanaf nul beginnen? Hoewel het goed gaat met het ondernemerschap in Nederland, moet er veel meer aandacht komen voor koopstarters, de nieuwe ondernemers die een bestaand bedrijf kopen. Zij zijn namelijk veel succesvoller, creëren meer arbeidsplaatsen en zijn innovatiever dan reguliere starters, aldus Prof.dr. Roberto H. Flören.

Lees meer >>

Profielschets om kopers te lokken voor bedrijfsovername

beMet een profielschets kan de belangstelling van potentiële kopers van uw bedrijf worden gepeild. De informatie in de profielschets is uit concurrentieoverwegingen beperkt. Wel staat er bijvoorbeeld in de profielschets informatie over het type bedrijf, een korte beschrijving van activiteiten, reden van verkoop, regio-informatie en beperkte omzet- en resultaatgegevens in de profielschets.

 

 • Wilt u weten wat uw bedrijf waard is, doe dan een gratis waardebepaling, klik hier.
 • Wilt u uw bedrijf verkopen of juist een bedrijf kopen, plaats nu een profiel op Bedrijventekoop.nl, klik hier.
 • Wilt u op de hoogte blijven van het laatste aanbod van profiel, meld u dan nu gratis aan voor onze nieuwsbrief, klik hier.

Overname bedrijfsmiddelen tegen lage prijs: geen schenkingsrecht

Kinderen zetten het bedrijf van hun ouders voort. Zij nemen de bedrijfsmiddelen over tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Moeten zij dan schenkingsrecht betalen? Aanvankelijk leek het daarop, maar de Hoge Raad heeft een streep gehaald door die opvatting.

Lees meer >>

Overdragen bedrijf goedkoper in nieuwe erfbelasting

De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen gaan omhoog en het overdragen van een bedrijf wordt – ook bij leven – makkelijker en goedkoper. Dat is de kern van de nieuwe wet schenk- en erfbelasting die is ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde ingangsdatum van de herziene wet is 1 januari 2010.

Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop